Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.)

Prop. 149 L (2015-2016), Innst. 181 L (2016-2017), Lovvedtak 56 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementetSaken er behandlet i energi- og miljøkomiteenUtkast til innstilling er forelagt for kommunal- og forvaltningskomiteen og næringskomiteen til uttalelseInnstilling avgitt 16.02.2017Innst. 181 L (2016-2017)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet regjeringens forslag til endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.). Lovforslagene har bakgrunn i regjeringens arbeid med «En enklere hverdag for folk flest». Regjeringen vil forenkle og effektivisere planprosessene for å legge bedre til rette for boligbygging, samt nærings- og samfunnsutvikling. Regjeringens forslag ble vedtatt med noen enkelte endringer, og som ble støttet av alle partiene untatt Høyre og Fremskrittspartiet.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 16.02.2017

  Behandlet andre gang i Stortinget 07.03.2017