Representantforslag om opprettelse av en KompetanseFunn-ordning

Dokument 8:80 S (2015-2016), Innst. 388 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Astrid Aarhus Byrknes, Anders Tyvand, Hans Fredrik Grøvan, Line Henriette Holten, Rigmor Andersen Eide Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 06.06.2016 Innst. 388 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2016

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2016