Familien - ansvar, frihet og valgmuligheter

Meld. St. 24 (2015-2016), Innst. 390 S (2015-2016) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 06.06.2016 Innst. 390 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet stortingsmelding "Familien - ansvar, frihet og valgmuligheter". Meldingen ble vedlagt protokollen. Flertallets merknader vil være førende for regjeringens/departementets videre arbeid med saken.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2016

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2016