Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven (politiattest i den kommunale helse- og omsorgstjenesten)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 02.06.2016 Innst. 369 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven som innebærer at personell som yter kommunale helse- og omsorgstjenester skal fremlegge politiattest. Politiattesten skal anmerke samme straffbare forhold som i dag anmerkes på en barneomsorgsattest, og i tillegg straffbare forhold som gjelder voldslovbrudd, inngrep i den personlige frihet, tyveri, utpressing og bedrageri.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget 13.06.2016