Representantforslag om endringer i lovverket for private skoler og høyskoler

Dokument 8:87 S (2015-2016), Innst. 393 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Heikki Eidsvoll Holmås, Karin Andersen, Snorre Serigstad Valen, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 07.06.2016 Innst. 393 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2016

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2016