Representantforslag om opphevelse av straffeloven § 184 bokstav a vedrørende krenkelser av representanter for andre stater

Dokument 8:88 L (2015-2016), Innst. 85 L (2016-2017)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Audun Lysbakken, Bård Vegar Solhjell, Heikki Eidsvoll Holmås, Snorre Serigstad Valen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 15.11.2016 Innst. 85 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra SV om opphevelse av straffeloven § 184 bokstav a vedrørende krenkelser av representanter for andre stater. Det var ikke flertall for opphevelse av bestemmelsen i straffeloven, men Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endringer i straffeloven 2005 § 184 a.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.2016

   Behandlet første gang i Stortinget: 02.12.2016