Lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven)

Prop. 145 L (2015-2016), Innst. 124 L (2016-2017), Lovvedtak 49 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 08.12.2016 Innst. 124 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag til lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven) Loven erstatter lov om behandling av forbrukertvister (forbrukertvistloven) og ble vedtatt enstemmig. Loven om Forbrukerklageutvalget er for en stor del en videreføring av bestemmelsene i gjeldende forbrukertvistlov. Det er også vedtatt bestemmelser basert på forslag i NOU 2010:11 om nemndsbehandling av forbrukertvister. Loven innebærer en oppdatering av gjeldende regelverk, samtidig som det legges til at Forbrukerklageutvalget skal fylle kravene til klageorganer i EU-direktiv 2013/11/EU om alternativ tvisteløsning. Dette betyr at Forbrukerklageutvalget skal settes på listen over europeiske klageorganer på forbrukerområdet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget: 31.01.2017