Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen)

Prop. 1 S (2016-2017), Innst. 9 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 09.12.2016 Innst. 9 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Regjeringens forslag til statsbudsjett 2017 for Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet. For rammeområde 12, Olje- og energi, ble det vedtatt en netto ramme på -65 832 989 000 kroner. For rammeområde 13, Miljø, ble det vedtatt en netto ramme på 9 720 268 000 kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2016

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2016