Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 09.12.2016 Innst. 14 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for de budsjettkapitler som hører inn under henholdsvis Barne- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet (kap. 231 Barnehager) (Budsjettramme 2 familie- og forbruker) og Kulturbudsjettet (Budsjettramme 3). De samlede utgifter utgjør for budsjettramme 2 familie- og forbruker 47,6 mrd kroner og budsjettramme 3 kultur 10,7 mrd. kroner. Begge rammene ble vedtatt med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2016

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2016