Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Representantforslag om bedre helsehjelp til barn i barnevernet

Dokument 8:39 S (2016-2017), Innst. 256 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heidi Greni, Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for familie- og kulturkomiteen til uttalelse
Forslag fra (Sp)
Innstilling avgitt 18.04.2017 Innst. 256 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet forslag fra Senterpartiet om ulike tiltak for å sikre bedre helsehjelp til barn i barnevernet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.04.2017

   Behandlet i Stortinget: 15.05.2017