Endringar i havressurslova m.m. (regulering av turistfiskenæringa m.m.)

Prop. 119 L (2016-2017), Innst. 373 L (2016-2017), Lovvedtak 112 (2016-2017)

Merknad

Næringskomiteen legger ikke opp til høring i Prop. 119 L (2016–2017) Endringar i havressurslova m.m. (regulering av turistfiskenæringa m.m.), men imøteser snarlige skriftlige innspill.

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 01.06.2017 Innst. 373 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et lovforslag fra regjeringen om Endringar i havressurslova m.m. (regulering av turistfiskenæringa m.m.). Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til forslaget fra regjeringen. Stortinget har videre enstemmig vedtatt å be regjeringen om å inkludere troféfiske i grensen for hvor mye fisk som kan tas ut av landet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 12.06.2017