Representantforslag om å fase ut bruk av miljøgifter i forbrukerprodukter

Dokument 8:137 S (2016-2017)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Bortfaller på grunn av stortingsvalget

Forslag fra Rasmus Hansson Saken er til behandling i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (MDG)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Bortfaller på grunn av stortingsvalget