Representantforslag om å fase ut bruk av miljøgifter i forbrukerprodukter

Dokument 8:30 S (2017-2018)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Une Bastholm Saken er til behandling i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (MDG)

Saksgang