Representantforslag om utdanningsreformen i Forsvaret

Dokument 8:164 S (2017-2018), Innst. 360 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Fredrik Grøvan, Knut Arild Hareide, Per Olaf Lundteigen, Steinar Ness, Trygve Slagsvold Vedum Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 30.05.2018 Innst. 360 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Senterpartiet og Kristelig Folkeparti om utdanningsreformen i Forsvaret. Det ble vedtatt å be regjeringen legge frem utdanningsreformen i Forsvaret som en egen sak til behandling i Stortinget.. Vedtaket ble støttet av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 05.06.2018