Representantforslag om å styrke godkjenningsordningen for renhold

Dokument 8:198 S (2017-2018), Innst. 376 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eigil Knutsen, Hadia Tajik, Lise Christoffersen, Arild Grande Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 31.05.2018 Innst. 376 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om å styrke godkjenningsordningen for renhold. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2018