Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringar i yrkestransportlova (ekspressbuss)

Prop. 69 L (2018-2019), Innst. 313 L (2018-2019), Lovvedtak 73 (2018-2019)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra SamferdselsdepartementetSaken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteenInnstilling avgitt 28.05.2019Innst. 313 L (2018-2019)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget behandlet et forslag om endringer i yrkestransportloven, Prop. 69 L. Saken gjelder endringer i reguleringene for ekspressbuss. Stortinget har vedtatt av at løyve for persontransport i rute over en viss lengde ikke lenger skal behovsprøves. Videre har Stortinget vedtatt at lovendringen trer i kraft 1. januar 2020. Vedtaket ble gjort mot stemmene til Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet de Grønne og Rødt.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 28.05.2019

  Behandlet andre gang i Stortinget 11.06.2019