Representantforslag om norsk satsing på havvindindustri

Dokument 8:132 S (2018-2019), Innst. 386 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Espen Barth Eide, Else-May Norderhus, Jonas Gahr Støre, Runar Sjåstad Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 04.06.2019 Innst. 386 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra A om norsk satsing på havvindindustri. Forslaget fikk ikke tilslutning i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2019

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2019