Representantforslag om norsk satsing på havvindindustri

Dokument 8:132 S (2018-2019), Innst. 386 S (2018-2019)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Espen Barth Eide, Else-May Botten Norderhus, Jonas Gahr Støre, Runar Sjåstad Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 04.06.2019 Innst. 386 S (2018-2019)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 04.06.2019