Representantforslag om å utrede to sykehus med fullverdige akuttfunksjoner på Helgeland

Dokument 8:159 S (2018-2019), Innst. 40 S (2019-2020)

Merknad

Helse- og omsorgskomiteen ønsker skriftlige innspill til denne saken. For at komiteen skal rekke å ta innspillene med i behandlingen av saken, må de sendes til helse-omsorg@stortinget.no senest tirsdag 8. oktober. Det legges ikke opp til noen muntlig høring i denne saken.

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Kjersti Toppe, Siv Mossleth, Willfred Nordlund Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 12.11.2019 Innst. 40 S (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 12.11.2019

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 26.11.2019