Representantforslag om eierskap og skattlegging av vindkraft i Norge

Dokument 8:19 S (2019-2020), Innst. 149 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Pollestad, Ole André Myhrvold, Per Olaf Lundteigen, Sigbjørn Gjelsvik, Sandra Borch Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 11.02.2020 Innst. 149 S (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Vedtak i korthet

      Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Sp om eierskap og skattlegging av vindkraft i Norge. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

      Vedtak og henstillinger

    • Slik stemte representantene

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 11.02.2020

      Debattert i Stortinget 03.03.2020
      Votert i Stortinget 03.03.2020