Representantforslag om eierskap og skattlegging av vindkraft i Norge

Dokument 8:19 S (2019-2020), Innst. 149 S (2019-2020)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Geir Pollestad, Ole André Myhrvold, Per Olaf Lundteigen, Sigbjørn Gjelsvik, Sandra Borch Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 11.02.2020 Innst. 149 S (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 11.02.2020

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 03.03.2020