Representantforslag om å sette ned en totalberedskapskommisjon

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jenny Klinge, Liv Signe Navarsete, Marit Arnstad, Trygve Slagsvold Vedum, Willfred Nordlund Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (Sp)
utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 03.11.2020 Innst. 51 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et representantforslag fra stortingsrepresentanter fra Senterpartiet om å sette ned en totalberedskapskommisjon. Forslaget fikk ikke støtte fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.11.2020

   Debattert i Stortinget 10.11.2020
   Votert i Stortinget 10.11.2020