Representantforslag om å nedsette et uavhengig granskningsutvalg for en helhetlig gjennomgang av barnevernet

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heidi Greni, Kjersti Toppe, Liv Signe Navarsete, Per Olaf Lundteigen, Sigbjørn Gjelsvik, Åslaug Sem-Jacobsen Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 24.11.2020 Innst. 102 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Representantforslaget fra representanter fra Senterpartiet ble ikke vedtatt av Stortinget. I en merknad i Innst. 102 S (2020-2021) ga en samlet familie- og kulturkomité støtte til et initiativ om et handlingsorientert partssamarbeid for blant annet å bedre dialog, debatt og kunnskapsdeling mellom sentrale aktører i barnevernsektoren. Komiteen foreslår at dette etableres etter modell av Nasjonalt barnehageforum, og ber regjeringen rapportere tilbake til Stortinget på egent vis om resultatet av arbeidet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.2020

   Debattert i Stortinget 01.12.2020
   Votert i Stortinget 01.12.2020