Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Nicholas Wilkinson, Solfrid Lerbrekk, Terje Breivik og Solveig Schytz om endring i § 2, § 4, § 9, § 16, § 44, § 99 og tittel på kapittel B (om å fullføre skillet mellom staten og Den norske kirke)

Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 20. desember 2022

Peter Frølich

Kari Henriksen

leder

ordfører