Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Representantforslag om en forebyggings- og behandlingsreform innen rusfeltet

Dokument 8:119 S (2020-2021), Innst. 578 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Aud Hove, Emilie Mehl, Geir Adelsten Iversen, Jan Bøhler, Kjersti Toppe, Per Olaf LundteigenSaken er behandlet i helse- og omsorgskomiteenForslag fra (Sp)Innstilling avgitt 25.05.2021Innst. 578 S (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet er representantforslag fra medlemmer fra Senterpartiet om en forebyggings- og behandlingsreform innen rusfeltet. Det ble fattet vedtak om å be regjeringen om å: Sikre at barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) får rusfaglig kompetanse. Foreslå tiltak som sikrer at det etter avrusning normalt ikke går mer enn 24 timer før pasienten får tilbud om videre poliklinisk eller annen behandling. Fremme en ettervernsreform der rusavhengige blir fulgt opp på en systematisk måte etter behandlings- og fengselsopphold, herunder sikre boforhold og oppfølging som forebygger at de faller tilbake til rusmiljøet. Vurdere å utvide bruken av Naltrekson. Vurdere å utvide bruken av Nalokson nesespray til en nasjonal ordning for å behandle overdoser. Sikre at også personer i aktiv rus har tilgang til et krisesentertilbud med ansatte som har tverrfaglig kompetanse på rus og vold, enten i tilknytning til eksisterende krisesentre eller som selvstendig tilbud.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 25.05.2021

  Debattert i Stortinget 03.06.2021
  Votert i Stortinget 03.06.2021