Representantforslag om å innføre kvotetrekk for eksport av ubearbeidet fisk for å sikre at norsk fisk skaper norske arbeidsplasser

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Seher Aydar Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (R) Innstilling avgitt 29.04.2021 Innst. 369 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Rødt om å innføre kvotetrekk for eksport av ubearbeidet fisk for å sikre at norsk fisk skaper norske arbeidsplasser. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.2021

   Debattert i Stortinget 06.05.2021
   Votert i Stortinget 06.05.2021