Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Representantforslag om å styrke norsk privat eierskap ved å fjerne formuesskatten på næring

Dokument 8:196 S (2020-2021), Innst. 600 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åshild Bruun-Gundersen, Bengt Rune Strifeldt, Himanshu Gulati, Helge André Njåstad, Kjell-Børge Freiberg, Morten Ørsal Johansen, Sivert Bjørnstad, Tor André Johnsen, Terje HallelandSaken er behandlet i finanskomiteenInnstilling avgitt 11.06.2021Innst. 600 S (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet revidert nasjonalbudsjett for 2021, som omhandler tilstanden i norsk økonomi, endringer i statsbudsjettet for 2021 og enkelte avgiftsendringer. Åtte representantforslag er også innarbeidet i innstillingen. Regjeringspartiene Høyre, Venstre og Kristelig folkeparti inngikk budsjettavtale med Fremskrittspartiet om revidert nasjonalbudsjett for 2021.. Denne innebar en del endringer i forhold til regjeringens forslag slik dette fremkommer i Prop. 195 S (2020-2021). Endringene fremkommer i kapittel 1 Innst. 600 S (2020-2021). For øvrig vises det til omtalene i Prop. 195 S, Prop. 194 LS, Prop. 202 S, Prop. 206 S og Prop. 211 S - (2020-2021), som gir begrunnelsene for regjeringens forslag til tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2021.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 11.06.2021

  Debattert i Stortinget 18.06.2021
  Votert i Stortinget 18.06.2021