Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Representantforslag om plan med tiltak for gjenåpning av samfunnet og gjenreising av norsk næringsliv etter pandemien

Dokument 8:176 S (2020-2021), Innst. 600 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bengt Rune Strifeldt, Hans Andreas Limi, Morten Ørsal Johansen, Sivert Bjørnstad, Sylvi ListhaugSaken er behandlet i finanskomiteenInnstilling avgitt 11.06.2021Innst. 600 S (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet revidert nasjonalbudsjett for 2021, som omhandler tilstanden i norsk økonomi, endringer i statsbudsjettet for 2021 og enkelte avgiftsendringer. Åtte representantforslag er også innarbeidet i innstillingen. Regjeringspartiene Høyre, Venstre og Kristelig folkeparti inngikk budsjettavtale med Fremskrittspartiet om revidert nasjonalbudsjett for 2021.. Denne innebar en del endringer i forhold til regjeringens forslag slik dette fremkommer i Prop. 195 S (2020-2021). Endringene fremkommer i kapittel 1 Innst. 600 S (2020-2021). For øvrig vises det til omtalene i Prop. 195 S, Prop. 194 LS, Prop. 202 S, Prop. 206 S og Prop. 211 S - (2020-2021), som gir begrunnelsene for regjeringens forslag til tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2021.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 11.06.2021

  Debattert i Stortinget 18.06.2021
  Votert i Stortinget 18.06.2021