Representantforslag om å styrke retten til selvbestemt abort

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Guri Melby, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Sofie Høgestøl Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 19.05.2022 Innst. 341 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Venstre om å styrke retten til selvbestemt abort. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.2022

   Debattert i Stortinget 02.06.2022
   Votert i Stortinget 03.06.2022