Representantforslag om å styrke retten til selvbestemt abort

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Guri Melby, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Sofie Høgestøl Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 19.05.2022 Innst. 341 S (2021-2022)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 19.05.2022

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 02.06.2022