Endringer i statsbudsjettet 2022 under KD, KUD, JD, KDD, AID, HOD, BFD, NFD, FIN og FD (økonomiske tiltak som følge av krigen i Ukraina)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 28.04.2022 Innst. 270 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet endringer i statsbudsjettet for 2022 som knytter seg til tiltak som følge av krigen i Ukraina. Regjeringens forslag ble vedtatt uten endringer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.04.2022

   Debattert i Stortinget 03.05.2022
   Votert i Stortinget 05.05.2022