Representantforslag om å gi raskere tilgang til medisiner for norske pasienter

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bård Hoksrud, Hans Andreas Limi, Morten Wold, Sylvi Listhaug Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra FrP) Innstilling avgitt 24.05.2022 Innst. 359 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Fremskrittspartiet om å gi raskere tilgang til medisiner for norske pasienter. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2022

   Debattert i Stortinget 09.06.2022
   Votert i Stortinget 10.06.2022