Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i allmenngjøringsloven (adgang til å gi forskrift om oppdragstakers dokumentasjonsplikt)

Prop. 139 L (2021-2022), Innst. 50 L (2022-2023), Lovvedtak 5 (2022-2023)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementetSaken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteenInnstilling avgitt 15.11.2022Innst. 50 L (2022-2023)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet endringer i allmenngjøringsloven (adgang til å gi forskrift om oppdragstakers dokumentasjonsplikt). Departementet kan nå gi forskrift om at oppdragstaker skal utlevere nødvendig dokumentasjon for at oppdragsgiver kan ivareta påseplikten. For å sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har, og for å hindre konkurransevridning til ulempe for det norske arbeidsmarkedet, kan det treffes vedtak om at en landsomfattende tariffavtale helt eller delvis skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid innenfor tariffavtalens virkeområde. Vedtaket gis i form av en forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler og innebærer i praksis at det forskriftsfestes en minstelønn for en bestemt bransje.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 15.11.2022

  Behandlet andre gang i Stortinget 29.11.2022