Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om endring i § 12 annet ledd i lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (særskilt melding til Stortinget)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (06.06.2013 Kl. 18:34:23)
 2. 2 Votering

  (06.06.2013 Kl. 18:34:31)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Et enstemmig storting har vedtatt en endring i sivilombudsmannsloven § 12 annet ledd på bakgrunn av et representantforslag fremmet av seks representanter i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Slik loven tidligere lød kunne ombudsmannen gi en særskilt melding dersom han fikk kjennskap til forsømmelse eller feil av større betydning eller rekkevidde. Forslagsstillerne mente at terskelen for å orientere Stortinget gjennom særskilt melding kunne virke noe høy og at en større bruk av slike meldinger ville rette større oppmerksomhet på Sivilombudsmannens virksomhet og på den måten også gjøre ordningen bedre kjent. Endringen i § 12 annet ledd innebærer at ombudsmannen kan gi Stortinget og vedkommende forvaltningsorgan særskilt melding om han finner det formålstjenlig.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet