Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Samferdselsministeren SD (1 - 4 av 4)
 • Interpellasjon fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 40 (2019-2020)

  Datert: 13.02.2020

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Stortinget har vedtatt å overføre ansvaret for de statlige fiskerihavnene til fylkeskommunene fra 1. januar 2020. Det betyr at Kystverket, hvor dette ansvaret lå tidligere, stoppet planleggingen av nye fiskerihavner for flere år siden. Finnmark og Troms, Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner har meddelt Samferdselsdepartementet at de ikke ønsker å overta dette ansvaret, og de har foreløpig ikke skrevet under avtalen med staten om å overta ansvaret for fiskerihavnene. En av begrunnelsene er mangelen på finansiering av dette nye ansvarsfeltet. Det betyr at det er en uavklart og uakseptabel situasjon knyttet til fiskerihavneutbygging fra Møre og Romsdal og nordover. Hvordan vil viktig havneinfrastruktur heretter bli ivaretatt i Nasjonal transportplan, hva vil statsråden gjøre for at hele landet skal få en lik forvaltning av fiskerihavnene, og hvordan vil han sikre at fiskerihavnene som fylkeskommunene overtar, har tilstrekkelig finansiering?
 • Interpellasjon fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 35 (2019-2020)

  Datert: 01.02.2020

  Besvart: 10.03.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om å vurdere skaleringen av nye riksveiprosjekter, i lys av konklusjoner i utredninger fra Statens vegvesen og viktige miljøhensyn
 • Interpellasjon fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 31 (2019-2020)

  Datert: 24.01.2020

  Besvart: 25.02.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om regulering av taxinæringa, da regjeringens liberalisering vil gi en vanskelig arbeidshverdag for sjåførene, et dårligere tilbud til folk flest og svekket beredskap i hele landet
 • Interpellasjon fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 29 (2019-2020)

  Datert: 22.01.2020

  Besvart: 25.02.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om hva regjeringen vil gjøre for at toget blir et reelt alternativ til fly mellom Oslo og Bergen med reisetid på fire timer