Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Samferdselsministeren SD (1 - 5 av 5)
 • Interpellasjon fra Liv Signe Navarsete (Sp) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 59 (2020-2021)

  Datert: 14.04.2021

  Besvart: 10.05.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om årsaka til at Flåmsbana og Flåm som destinasjon har vakse til å bli ein milliardindustri medan Raumabana ikkje har sett ei slik utvikling, og om det å nytte knappe offentlege midlar innan persontransport på å utvikle turistmål
 • Interpellasjon fra Nils Aage Jegstad (H) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 49 (2020-2021)

  Datert: 08.04.2021

  Besvart: 03.05.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om hvordan EUs klare satsing på jernbane kan komme Norge til gode, og hvilken plass grensekryssende jernbane vil ha i norsk jernbanepolitikk i fremtiden
 • Interpellasjon fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 38 (2020-2021)

  Datert: 18.03.2021

  Besvart: 20.04.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om å ta opp modellene for samfunnsøkonomisk nytte ved utbygginger i norsk samferdsel til ny vurdering, da Norge vektlegger tidsbesparelse langt mer enn våre naboland og karbonpris for utslipp langt mindre enn Sverige
 • Interpellasjon fra Eirik Faret Sakariassen (SV) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 35 (2020-2021)

  Datert: 03.03.2021

  Besvart: 25.03.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om å ta grep for å planlegge for lyntog mellom de største byene i Norge, noe som vil kunne redusere antallet flyreiser og være et solid løft for både klima- og distriktspolitikken
 • Interpellasjon fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 29 (2020-2021)

  Datert: 16.02.2021

  Besvart: 11.03.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om bekjempelse av ulovlig kabotasje og annen transportkriminalitet og å ta initiativ til en samling av kontrollansvar, herunder opprettelse av et eget transportpoliti