Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (461 - 480 av 727)
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:270 (2017-2018)

  Innlevert: 16.11.2017

  Sendt: 16.11.2017

  Besvart: 27.11.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Kan statsråden garantere at de midler som er bevilget til kommunale og fylkeskommunale gang- og sykkelveger gjennom belønningsordningen i sin helhet blir brukt i henhold til stortingets forutsetninger i inneværende år, kan statsråden informere om hva som er status for 2017, hvordan midlene er utlyst, hvem som har søkt, om det samlede søknadsbeløpet, hvor mye av midlene som er utbetalt, hvor mye som gjenstår og om midlene brukes og har blitt brukt i tråd med stortingets forutsetninger?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:269 (2017-2018)

  Innlevert: 15.11.2017

  Sendt: 16.11.2017

  Besvart: 22.11.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

  Morgenbladet har i en artikkel «Millionene som bygger sjømatnasjonen» påstander som at «Hundrevis av millioner fordeles uten anbud. Forskere håndplukkes, negative resultater blir forsøkt skjult og prosjekter går til forskere med aksjer i næringen.» Hvordan vurderer statsråden påstandene som fremsettes i artikkelen og kan det gis en garanti for at FHF i dag har ryddig tilnærming til sin samfunnsoppgave?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:268 (2017-2018)

  Innlevert: 15.11.2017

  Sendt: 16.11.2017

  Besvart: 24.11.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Viser til muntlig spørretime 15. nov. der ministeren ikke svarte på spørsmålet om hvor mange fengsler ministeren har besøkt. Hvilke fengsler har justisministeren besøkt, ber om dato, navn på fengsel og hvilke sikkerhetsnivå det enkelte fengsel tilbyr som soningsplasser?
 • Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:267 (2017-2018)

  Innlevert: 15.11.2017

  Sendt: 16.11.2017

  Besvart: 20.11.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Justisministeren har nylig åpnet for midlertidig punktbevæpning på Oslo lufthavn, Gardermoen, uten at han har definert en konkret trusselsituasjon, slik Politiloven § 29 krever. Samtidig har justisministeren åpnet for at han er positiv til å vurdere punktbevæpning andre steder etter søknad. Kan statsråden redegjøre for den konkrete endringen i trusselsituasjonen for Gardemoen som gir grunn for bevæpning?
 • Skriftlig spørsmål fra Michael Tetzschner (H) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:266 (2017-2018)

  Innlevert: 15.11.2017

  Sendt: 16.11.2017

  Besvart: 23.11.2017 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Mener regjeringen at norsk eksportkontroll er godt nok tilpasset en mer sammensatt produksjons- og leverandørkjede ved moderne forsvarssystemer?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:265 (2017-2018)

  Innlevert: 15.11.2017

  Sendt: 15.11.2017

  Besvart: 23.11.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Lov om pasientjournal trådte i kraft 1.1.2015. Er loven implementert i helse Sør øst, evt. hvor langt er man kommet i implementeringsarbeidet og har departementet gitt nærmere forskrifter om internkontroll etter lovbehandlingen i 2014, slik det gis muligheter til?
 • Skriftlig spørsmål fra Elin Tvete (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:264 (2017-2018)

  Innlevert: 15.11.2017

  Sendt: 15.11.2017

  Besvart: 17.11.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes

  Mange kornprodusenter har bygd seg og bygd om korntørker der elektrisitet er valgt som oppvarmingskilde av tørkelufta. Dette er bedre for miljøet og i tråd med myndighetenes ønsker om en utfasing av fossilt brennstoff. Men nettariffsystemet motarbeider denne omleggingen fordi det ikke er mulig å betale på basis av bruk. Mener statsråden vi er tjent med et slikt system for nettariffer, og vil han ta initiativ til å endre det?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:263 (2017-2018)

  Innlevert: 15.11.2017

  Sendt: 15.11.2017

  Besvart: 17.11.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes

  Når hadde statsråden tanke om å informere Stortinget om dette, og når ble statsministeren orientert?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:262 (2017-2018)

  Innlevert: 15.11.2017

  Sendt: 15.11.2017

  Besvart: 17.11.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes

  Hva er årsaken til at statsråden bruker operatørselskapet ENI og ikke sitt eget Oljedirektorat til å informere Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:261 (2017-2018)

  Innlevert: 15.11.2017

  Sendt: 15.11.2017

  Besvart: 22.11.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Mange opplever at det er vanskelig å få autorisasjon som helsefagarbeider for utlendinger i Norge. Er statsråden enig i at dette er en utfordring i dag, at det er behov for forenklinger av godkjenningsprosessene og behov for større grad av faglige og skjønnsmessige vurderinger?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:260 (2017-2018)

  Innlevert: 15.11.2017

  Sendt: 15.11.2017

  Besvart: 24.11.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Mange pasienter og deres pårørende med SMA går og venter på muligheten for å kunne ta i bruk Spinraza-medisinen, som er den eneste medisinen som virker for denne gruppen pasienter. Kan statsråden bekrefte at Beslutnigsforum vil behandle Spinrazsaken i sitt møte 20. november 2017, slik det er blitt forespeilet denne pasientgruppen?
 • Skriftlig spørsmål fra Nisrin Morabit (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:259 (2017-2018)

  Innlevert: 15.11.2017

  Sendt: 15.11.2017

  Besvart: 17.11.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes

  I pressemelding fra Olje- og energidepartementet 14. november 2017 kommer det fram at departementet nå skal gjøre en bredere lønnsomhetsvurdering av Goliatfeltet. Kan statsråden nå love at man vil også vil gjøre vurdereringer av hvilken oljepris som skal til for at staten Norge vil tjene penger på Goliat slik Stortinget har etterspurt, og vil vurderingen ta utgangspunkt i at «lønnsomheten skal vises som nåverdi med myndighetenes 7 pst. avkastningskrav»?
 • Skriftlig spørsmål fra Nisrin Morabit (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:258 (2017-2018)

  Innlevert: 15.11.2017

  Sendt: 15.11.2017

  Besvart: 16.11.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes

  Var noen i Olje- og energidepartementet klar over at Oljedirektoratet hadde gjort vurderinger av lønnsomheten i Goliatfeltet i oktober 2015 og når ble de i tilfelle klar over det?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:257 (2017-2018)

  Innlevert: 15.11.2017

  Sendt: 15.11.2017

  Besvart: 22.11.2017 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Kan statsråden forklare korleis regjeringa kan hevde at det er mindre enn 38 000 soldatar i Heimevernet, medan Heimevernet sjølv gjentekne gonger har slått fast at Heimevernet har langt over 40 000 soldatar?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:256 (2017-2018)

  Innlevert: 15.11.2017

  Sendt: 15.11.2017

  Rette vedkommende: Utenriksministeren

  Besvart: 22.11.2017 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Kva strategiar har regjeringa for å fremje norske interesser i WTO-forhandlingane og kva har regjeringa gjort fram til no?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:255 (2017-2018)

  Innlevert: 15.11.2017

  Sendt: 15.11.2017

  Besvart: 24.11.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Når vil regjeringen følge opp Stortingets vedtak av 23. mai 2016 om å fremme en sak med sikte på å forby mikroplast i kroppspleieprodukter?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:254 (2017-2018)

  Innlevert: 15.11.2017

  Sendt: 15.11.2017

  Besvart: 20.11.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Hva slags tidsplan har regjeringen for trasevalget gjennom Hamar, når vil beslutningen tas og når vil de ulike avklaringene underveis måtte tas?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:253 (2017-2018)

  Innlevert: 15.11.2017

  Sendt: 15.11.2017

  Besvart: 21.11.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Hva vil statsråden gjøre for å sørge for at gamleveien rv3/25 blir bomfri slik statsråden selv har uttalt den bør bli, evt. sørge for en lempe for brukerne på annen måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:252 (2017-2018)

  Innlevert: 14.11.2017

  Sendt: 15.11.2017

  Besvart: 20.11.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Når ble straffene som gjelder hacking av personlige filer og spredning av intime bilder uten samtykke sist gjennomgått eller endret, og hva er strafferammen for denne type overtredelser per i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KRF) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:251 (2017-2018)

  Innlevert: 14.11.2017

  Sendt: 15.11.2017

  Besvart: 22.11.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Mandag 13.11.17 sendte Bufdir ut brev til alle ideelle leverandører av fosterhjemstjenester med melding om at ingen av dem ville få forlenget avtalene som ble inngått i 2012. Årsaken som oppgis er at direktoratet på grunnlag av presiseringer gitt av statsråden i brev av oktober må gjennomgå alle rammeavtalene på nytt. Mitt spørsmål er om det var statsrådens hensikt at direktoratet skulle avslutte sitt samarbeid med ideelle aktører på denne måten?