Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Forsvarsministeren FD (1 - 20 av 72)
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2151 (2020-2021)

  Innlevert: 07.05.2021

  Sendt: 07.05.2021

  Til behandling

  I Langtidsplan for forsvarssektoren (2021-2024) er Jørstadmoen hovedbase for cyberforsvaret. Dette er en viktig kompetanseklynge med kritisk kompetanse. Hvorfor sitter ikke IKT-sjefen i forsvaret og tilhørende stab på Jørstadmoen?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2136 (2020-2021)

  Innlevert: 06.05.2021

  Sendt: 06.05.2021

  Besvart: 11.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Nordic Circles har som ambisjon å oppsirkulere stål fra skip og plattformer til bygningsstål. Målet er å skape ny industri basert på oppsirkulering av maritimt stål, og samtidig bidra til å redusere klimautslipp fra byggebransjen og dekommisjon av oljerigger og skip. Et konkret resultat er første undervanns fiskehotell laget av bildekket til en utrangert ferge. Isteden for at "Helge Ingstad" blir hugget opp til skrapmetall, vil statsråden bidra til at fregatten kan få et evig bærekraftig liv enten som fiskehotell eller i nybygg?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2122 (2020-2021)

  Innlevert: 04.05.2021

  Sendt: 05.05.2021

  Besvart: 10.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hvordan vil regjeringen sørge for at den nye forsvarskommisjonen får en bred sammensetning, og hvordan vil regjeringen involvere Stortinget for å sørge for at dette skjer?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2082 (2020-2021)

  Innlevert: 30.04.2021

  Sendt: 30.04.2021

  Besvart: 10.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hvorfor mener regjeringen det er forsvarlig å legge mottak av atomubåter så nært sivilbefolkningen og sentrum av Nord-Norges største by; hvorfor er ikke nærhet til UIT, UNN og Tromsøs eneste drikkevannskilde med i Forsvarets ROS-analyse; vil staten dekke kommunens utgifter til beredskap og hvilke ressurser i form av mannskap og kostander vil Forsvaret bruke på å ivareta sikkerheten ved Grøtsund?
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2081 (2020-2021)

  Innlevert: 30.04.2021

  Sendt: 30.04.2021

  Besvart: 07.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hva har Forsvaret investert for i eiendom, bygg og anlegg (EBA) i Nord-Norge fra og med 2013 til og med 2021, og hvor mye planlegges videre investert i EBA frem til 2028?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2068 (2020-2021)

  Innlevert: 29.04.2021

  Sendt: 29.04.2021

  Besvart: 05.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Mener forsvarsministeren det er rimelig at HV-soldatene som til slutt fikk feriepengene de hadde krav på nå ser ut til å måtte dekke store deler av saksomkostningene etter en langvarig rettsstrid med staten?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Wold (FrP) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2067 (2020-2021)

  Innlevert: 29.04.2021

  Sendt: 29.04.2021

  Besvart: 05.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Vil statsråden ta initiativ til en harmonisering av regelverket, slik at ansatte i Forsvaret får rett til full erstatning for skader som skyldes pålagt operativ trening – slik forslagene i Prop. 152 L (2020-2021) vil gi ansatte i politiet?
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2055 (2020-2021)

  Innlevert: 28.04.2021

  Sendt: 28.04.2021

  Besvart: 03.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Er det på dette tidspunkt mulig å si noe om omfanget av den planlagte økningen av antall artilleriskyts og ammunisjonskjøretøy?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2054 (2020-2021)

  Innlevert: 28.04.2021

  Sendt: 28.04.2021

  Besvart: 06.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Regjeringen har oppfordret huseiere til å være rause med leietakerne sine under koronakrisa. Likevel vil ikke staten selv ved Forsvarsbygg redusere husleia til for eksempel Månefestivalen og Gamlebyen Kulturhus i Fredrikstad, som er kulturaktører hardt rammet av krisa og som leier av Forsvarsbygg. Vil statsråden gripe inn og se til at Månefestivalen, Gamlebyen Kulturhus og eventuelle andre leietakere av Forsvarsbygg som er rammet av krisa, får redusert leie?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2018 (2020-2021)

  Innlevert: 23.04.2021

  Sendt: 26.04.2021

  Besvart: 03.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hva innebærer tilleggsavtalen mellom USA og Norge om forsvarssamarbeid med hensyn på de ovennevnte punkter? Det bes om eventuelle juridiske og folkerettslige vurderinger i sin helhet.
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1948 (2020-2021)

  Innlevert: 16.04.2021

  Sendt: 19.04.2021

  Besvart: 22.04.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Korleis stiller den norske regjeringa seg til det som utspelar seg og kva konkret gjer forsvarsministeren for å dempe spenningane og hindre at russisk aggresjon kan spreie seg til våre nærområde?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1912 (2020-2021)

  Innlevert: 13.04.2021

  Sendt: 13.04.2021

  Besvart: 21.04.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Som en følge av Prop. 127 S (2019-2020) (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet), har Forsvarsmateriell (FMA) inngått en kontrakt om kjøp av 20 kampvogner fra svenske BAE Hägglunds. Åtte av disse vognene er såkalte Multivogner, med primærformål å bære bombekastersystem. Har statsråden planer om å øke bevilgning eller på annen måte sikre at anskaffelsen av bombekastere fra norsk industri vedtas i 2021?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1863 (2020-2021)

  Innlevert: 09.04.2021

  Sendt: 09.04.2021

  Besvart: 16.04.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hvilket behov skal innleie av sivile helikopter til erstatning for det militære maritime helikopteret NH90 dekke?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1807 (2020-2021)

  Innlevert: 26.03.2021

  Sendt: 06.04.2021

  Besvart: 09.04.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Kan forsvarsministeren leggje fram nedbetalingsplanen for dei nye ubåtane som etter planen skal fasast inn frå 2026, kor det vert spesifisert både total nedbetalingstid samt storleiken på dei årlege avdraga?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1792 (2020-2021)

  Innlevert: 26.03.2021

  Sendt: 26.03.2021

  Besvart: 09.04.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Vil regjeringen sette seg inn i grunnlaget for den britiske beslutningen om å nedskalere bestillingen av F-35 samt de mange bekymringene for F-35 som har blitt luftet de siste månedene fra sentrale aktører i amerikansk forsvar og forvaltning, hva vil være de økonomiske konsekvensene for Norge av britenes nedskalerte kjøp, hvilke muligheter finnes for å begrense det norske kjøpet, og vil regjeringa revurdere størrelsen på den norske bestillinga av F-35 i lys av de nye opplysningene?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1744 (2020-2021)

  Innlevert: 22.03.2021

  Sendt: 23.03.2021

  Besvart: 06.04.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  I Forsvarets Forum 22. mars i år, kunne vi lese at Hæren begrenser nærkamptrening fordi det er usikkert på om personellet har god nok forsikring. Vil forsvarsministeren innføre en forsikringsordning for å sikre at de som er inne til førstegangstjeneste er dekket i all form for tjenesteaktivitet samt også dekker fritiden og velferdsturer?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1730 (2020-2021)

  Innlevert: 21.03.2021

  Sendt: 22.03.2021

  Besvart: 06.04.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Har Luftforsvarets 330-skvadron vært involvert i prosessen knyttet til etablering av ny redningshelikopterbase i Tromsø?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1671 (2020-2021)

  Innlevert: 16.03.2021

  Sendt: 17.03.2021

  Besvart: 23.03.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Er det korrekt at det vert jobba for at Forsvaret skal gå bort frå frivilligheitsprinsippet når det kjem til vaksinering mot Covid-19 av forsvarstilsette i operativ teneste og dersom ja, når vil statsråden leggje fram sak for Stortinget om eventuelle endringar i forsvarslova?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1670 (2020-2021)

  Innlevert: 16.03.2021

  Sendt: 17.03.2021

  Besvart: 24.03.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Kva har statsråden konkret gjort for å følgje opp og halde Forsvaret ansvarleg for oppdragsløysinga knytt til kvinner, fred og sikkerheitsagendaen?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1667 (2020-2021)

  Innlevert: 16.03.2021

  Sendt: 17.03.2021

  Besvart: 24.03.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Kan statsråden redegjøre for hvordan Forsvaret som statens største arbeidsgiver ikke bare sier at likestilling og mangfold er viktig, men at de jobber aktivt med tematikken slik Lov om likestilling og forbud mot diskriminering krever?