Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Forsvarsministeren FD (1 - 20 av 75)
 • Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2713 (2019-2020)

  Innlevert: 22.09.2020

  Sendt: 22.09.2020

  Til behandling

  Etter å ha forfulgt saken om feriepenger til Heimevernets innsatsstyrker i alle rettsinstanser, sier forsvarsministeren nå at han skal rydde opp. Vil oppryddingen inkludere å dekke saksomkostningene til heimevernssoldatene som har frontet denne saken på vegne av sine medsoldater?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2700 (2019-2020)

  Innlevert: 20.09.2020

  Sendt: 21.09.2020

  Til behandling

  Hvorfor ble ikke advarselen fra operativ sjef for FOH om å ikke provosere Russland hørt da norske skip denne måneden seilte sammen med amerikanske og britiske krigsskip øst for Varangerfjorden, betyr denne seilasen at Norge har latt NATO endre vår sikkerhetspolitiske linje om beroligelse og lavspenning, og hva handler den nye avtalen om forsvarssamarbeid med USA om?
 • Skriftlig spørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2675 (2019-2020)

  Innlevert: 18.09.2020

  Sendt: 18.09.2020

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre langsiktig gode løsninger, som både ivaretar Forsvarets og kommunens/innbyggernes behov?
 • Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2646 (2019-2020)

  Innlevert: 16.09.2020

  Sendt: 16.09.2020

  Besvart: 22.09.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hva er tidsplan og status for avhending av Forsvarets F16-jagerfly, inkludert muligheter for norsk forsvarsindustri i forberedelsen av flyene før avhending?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2519 (2019-2020)

  Innlevert: 04.09.2020

  Sendt: 07.09.2020

  Besvart: 14.09.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Kan statsråden forsikre at alle kostnader knytt til utbygginga av Evenes flystasjon vert ført i prosjektrekneskapen og ikkje lagt inn i til dømes Luftforsvarets ordinære budsjettpostar?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2518 (2019-2020)

  Innlevert: 04.09.2020

  Sendt: 07.09.2020

  Besvart: 14.09.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Kva rolle skal Andøya flystasjon ha i planverket og er det slik at Andøya flystasjon ikkje skal brukast i øvingar?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2440 (2019-2020)

  Innlevert: 28.08.2020

  Sendt: 28.08.2020

  Besvart: 03.09.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Utover den generelle henvisningen til foreldelsesloven, hvordan begrunnes det og synes statsråden det framstår rimelig og strategisk smart at Heimeverns-soldatene som nå har fått sin beklagelse etter at samtlige rettsinstanser har fastslått retten, bare får utbetalt feriepenger for de siste tre årene når de har blitt nektet noe som har vært omtvistet over lang tid og helt siden Norsk offisersforbund stilte spørsmål om praksisen med ikke å utbetale feriepenger i 2011?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2429 (2019-2020)

  Innlevert: 27.08.2020

  Sendt: 27.08.2020

  Besvart: 03.09.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hvordan tenker forsvarsministeren å rydde opp og hvilke spesifikke tiltak vil bli gjort videre i utbyggingen av Evenes for å unngå flere slike anmeldelser?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2419 (2019-2020)

  Innlevert: 26.08.2020

  Sendt: 27.08.2020

  Besvart: 03.09.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Kan statsråden bekrefte at kriteriet om at «…kompetansen til den enkelte, og funksjonen de er satt til å utøve, som avgjør hvem som skal konverteres» fremdeles står ved like, og at offiserer som er tiltenkt å utføre tilsvarende arbeidsoppgave som i dag, ikke kan tvangskonverteres til spesialister?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell-Børge Freiberg (FrP) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2413 (2019-2020)

  Innlevert: 26.08.2020

  Sendt: 26.08.2020

  Besvart: 03.09.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Når vil det foreligge en avklaring for fremtidig bruk av Andøya flystasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell-Børge Freiberg (FrP) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2412 (2019-2020)

  Innlevert: 26.08.2020

  Sendt: 26.08.2020

  Besvart: 03.09.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Vil Evenes fystasjon bli en fullverdig fremtidig optimal flystasjon, der den den sivile luftfarten vil opprettholde sine utviklingsmuligheter, innenfor den kostnadsrammen som er gitt?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2335 (2019-2020)

  Innlevert: 19.08.2020

  Sendt: 20.08.2020

  Besvart: 27.08.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Kan forsvarsministeren leggje fram ei oversikt over talet på soldatar og besette stillingar i kvart HV-distrikt, per dags dato?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2257 (2019-2020)

  Innlevert: 11.08.2020

  Sendt: 12.08.2020

  Besvart: 19.08.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Danmarks forsvarsminister Trine Bramsen krever nå en redegjørelse om Forsvarets bruk av overvåkningsutstyr fra kinesiske Hikvision. Selskapet har bla bidratt til omfattende brudd på menneskerettighetene overfor Uigurene. Bruker det norske Forsvaret utstyr fra Hikvision?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2208 (2019-2020)

  Innlevert: 03.08.2020

  Sendt: 04.08.2020

  Besvart: 11.08.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Arbeidstilsynet har avdekket grove brudd på arbeidsmiljøloven i forbindelse med arbeidet på vraket av KNM Helge Ingstad. Det er snakk om ulovlig overtid, for lav lønn og manglende betaling. Særlig alvorlig er det at dette skjer på et statlig prosjekt. Hvordan har statsråden tatt tak i denne saken, hvordan kunne slike alvorlige lovbrudd finne sted og hvordan vil statsråden sørge for at Forsvaret rydder opp og unngår lovbrudd i framtiden?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2206 (2019-2020)

  Innlevert: 03.08.2020

  Sendt: 03.08.2020

  Besvart: 11.08.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hva har statsråden foretatt seg det siste året for å forsikre seg om at Forsvaret følger opp lønns- og arbeidstidsbestemmelser på arbeidet med KNM Helge Ingstad, og hva vil han foreta seg i tiden fremover som følge av de grove lov – og regelverksbruddene som er avdekket av Arbeidstilsynet?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2182 (2019-2020)

  Innlevert: 01.08.2020

  Sendt: 03.08.2020

  Besvart: 12.08.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Vil forsvarsministeren sørge for at Forsvarsbygg bidrar i dugnaden med å berge sine leietagere fra konkurs ved å frafalle husleiekrav i perioden hvor leietakernes inntjening av bortfalt pga smittevernhensyn?
 • Skriftlig spørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2174 (2019-2020)

  Innlevert: 01.08.2020

  Sendt: 03.08.2020

  Besvart: 11.08.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Kan statsråden forsikre om at det ikke foreligger noen planer om nedleggelse av Marinemuseet i Horten?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2066 (2019-2020)

  Innlevert: 29.06.2020

  Sendt: 29.06.2020

  Besvart: 06.07.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hvordan vil forsvarsministeren stille seg til at en del av Forsvarets eiendom på Kjeller flyplass overtas av en statlig eller kommunal aktør, for gjennom det å ivareta Kjellers forsvarshistoriske betydning og slik at det sikres tilstrekkelig areal for å ivareta det unike miljøet rundt de flygende veteranflyene som i dag har base på Kjeller?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2057 (2019-2020)

  Innlevert: 26.06.2020

  Sendt: 26.06.2020

  Besvart: 01.07.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Er det riktig at Kongens garde sin musikktropp og drilltropp er gjemt bort og satt til andre oppgaver, og ikke vil vises frem denne sommeren, og mener statsråden det er akseptabelt?
 • Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2054 (2019-2020)

  Innlevert: 26.06.2020

  Sendt: 26.06.2020

  Besvart: 01.07.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Soldater i Heimevernets innsatsstyrke har rett på feriepenger. Det avgjorde Høyesterett i vår. Nå har også spørsmålet om antall år soldatene skal tilbakebetales for havnet i rettsapparatet. Kostnaden for tre års tilbakebetaling skal ifølge Forsvarets forum være 17 mill. kroner. Hva er kostnaden for å tilbakebetale feriepenger (inkludert forsinkelsesrenter) til innsatsstyrkene for perioden tilbake til 2005?