Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Forsvarsministeren FD (1 - 20 av 22)
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:952 (2020-2021)

  Innlevert: 14.01.2021

  Sendt: 15.01.2021

  Til behandling

  Hvordan forholder regjeringen seg til et potensielt salg av F-35 fra USA til De forente arabiske emirater, vil et slikt salg kunne medføre kostnads- og/eller informasjonsdeling om F-35 eller andre våpensystemer mellom Norge og De forente arabiske emirater?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:948 (2020-2021)

  Innlevert: 14.01.2021

  Sendt: 14.01.2021

  Besvart: 20.01.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  I et leserbrev skriver forsvarssjefen at det "fra Evenes vil det om kort tid operere seks kampfly og fem overvåkningsfly." Har regjeringen planlagt å endre antallet F-35 som opererer som QRA fra Evenes?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:880 (2020-2021)

  Innlevert: 07.01.2021

  Sendt: 08.01.2021

  Besvart: 15.01.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Mener statsråden at soldatene som har blitt trukket gjennom rettsvesenet fordi Forsvarsdepartementet hadde behov for å få avklart noen prinsipper har fått den behandling de fortjener, hva gjør Forsvarsdepartementet for å følge opp disse sakene og systemfeil avdekket av internrevisjon, når kan soldater med krav på feriepenger forvente å få de utbetalt og hva er status for refundering av gjenstående utgifter til advokathjelp til nevnte soldater?
 • Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (Uav) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:797 (2020-2021)

  Innlevert: 17.12.2020

  Sendt: 18.12.2020

  Besvart: 05.01.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Vil statsråden bidra til at vernepliktige førstegangstjenestegjørende sikres at de ikke dimitteres permanent når de har levert klagesak på vedtak fra FSA om «ikke klarert», slik at klagesaker gis oppsettende virkning?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:661 (2020-2021)

  Innlevert: 06.12.2020

  Sendt: 07.12.2020

  Besvart: 11.12.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Kor stor vil del av personellet er det estimert at vil vekependle til Evenes dersom ein legg til grunn utviklinga til Ørland Hovudflystasjon og kor mye kostar i snitt ein pendlar Forsvaret?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:660 (2020-2021)

  Innlevert: 06.12.2020

  Sendt: 07.12.2020

  Besvart: 11.12.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Kor stor del av personellet på Andøya flystasjon vekependla i åra fram til nedleggingsvedtaket og kva er status per dags dato?
 • Skriftlig spørsmål fra Martin Kolberg (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:646 (2020-2021)

  Innlevert: 03.12.2020

  Sendt: 04.12.2020

  Besvart: 10.12.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  NRK meldte 15. november at ifølge anonyme varslere skal amerikanske NSA (National Security Agency), i samarbeid med Forsvarets Efterretningstjeneste i Danmark, ha drevet etterretning også mot norske mål. Hva har forsvarsministeren så langt gjort, og hva planlegger han å gjøre, for å sørge for at norske myndigheter får tilgang til all relevant informasjon fra danske myndigheter i denne saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:604 (2020-2021)

  Innlevert: 29.11.2020

  Sendt: 30.11.2020

  Besvart: 08.12.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Har regjeringen noen planer for hvordan større flyøvelser i Nord-Norge for allierte jagerfly og maritime overvåkningsfly skal gjennomføres etter Andøya og Bodø er nedlagt daglig militært operativt, og hvilke flystasjoner/flyplasser vil være aktuelle, herunder hvor mange fly er det da mulig å ha i en øvelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:595 (2020-2021)

  Innlevert: 27.11.2020

  Sendt: 30.11.2020

  Besvart: 07.12.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  I lys av regjeringens uttalelser til Stortinget om menneskerettigheter i Afghanistan og Australias deltakelse i den NATO-ledete ISAF-styrken som også Norge deltok i, vil statsråden fordømme drapene og forbrytelsene begått av australske styrker mot sivile afghanere, og ,i lys av amerikansk tilbaketrekking, vurderer regjeringen nå nye tiltak for å beskytte de norske styrkene i Afghanistan, deriblant å hente soldatene hjem i sikkerhet slik at de kan bidra til forsvaret av Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:469 (2020-2021)

  Innlevert: 16.11.2020

  Sendt: 16.11.2020

  Besvart: 23.11.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hva vil forsvarsministeren gjøre for å sørge for forutsigbarhet for den enkelte vernepliktige i forbindelse med 16 måneders førstegangstjeneste, og medfører det riktighet at enkelte vernepliktige ikke har fått beskjed om lengden på tjenesten før to måneder før førstegangstjenesten starter?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:410 (2020-2021)

  Innlevert: 11.11.2020

  Sendt: 12.11.2020

  Besvart: 18.11.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Kan statsråden garantere at regjeringen kommer tilbake til Stortinget med en sak om hvordan de nå utsatte kapittel 7 og 8 av etterretningstjenesteloven skal tilpasses norske forpliktelser og hvilke vurderinger som blir gjort i henhold til dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:317 (2020-2021)

  Innlevert: 30.10.2020

  Sendt: 02.11.2020

  Besvart: 06.11.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hvordan vurderer forsvarsministeren de beredskapsmessige konsekvensene av å delta i Cooperative Deployment, og hva er de faktiske økonomiske kostnadene ved å delta i et slikt konsept?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:285 (2020-2021)

  Innlevert: 29.10.2020

  Sendt: 29.10.2020

  Besvart: 04.11.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Er det identifisert behov ut over det som er beskrive i KVU Evenes i samband med lagring, montering og transport av eksplosivar for å dekke nasjonale og allierte behov ved Evenes flystasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:243 (2020-2021)

  Innlevert: 26.10.2020

  Sendt: 26.10.2020

  Besvart: 30.10.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Kan statsråden forsikre at han vil oppgradere dei fire attverande fregattane til eit tilstrekkeleg høgt operativt nivå som møter Noregs ambisjon om å vere NATOs auge og øyre i Nord, og tek vare på evna vår til å vere ein tydeleg aktør i eit tryggingspolitisk sårbart område?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:231 (2020-2021)

  Innlevert: 25.10.2020

  Sendt: 26.10.2020

  Besvart: 03.11.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Er det identifisert behov ut over det som er beskrevet i KVU Evenes i forbindelse med lagring, montering og transport av eksplosiver som dekker nasjonale og allierte behov ved Evenes flystasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:168 (2020-2021)

  Innlevert: 18.10.2020

  Sendt: 19.10.2020

  Besvart: 21.10.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hvorfor ønsker ikke regjeringen å få på plass en rekruttskoleutdanning på Drevjamoen i Vefsn?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:124 (2020-2021)

  Innlevert: 13.10.2020

  Sendt: 14.10.2020

  Besvart: 21.10.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hva er kostnadene med å bygge opp en permanent base for trening og krigføring i Midt-Østen, og mener statsråden dette er rett prioritering?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:123 (2020-2021)

  Innlevert: 13.10.2020

  Sendt: 14.10.2020

  Besvart: 21.10.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hvordan vurderer statsråden opplysninger om at ukontrollerte vester skal være brukt i vakt og sikring i Norge og deltakelse i internasjonale operasjoner, og kjenner statsråden til andre tilfeller enn de som er beskrevet i Forsvarets Forum, der norske soldater har blitt sendt på utenlandsoppdrag uten at utstyret deres er blitt forsvarlig kontrollert i forkant?
 • Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:101 (2020-2021)

  Innlevert: 12.10.2020

  Sendt: 12.10.2020

  Besvart: 20.10.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  År for år og fordelt på ulike kategorier utenlandsoppdrag (FN, NATO, mv.), hvor mange soldater har Norge bidratt med i internasjonale operasjoner i perioden 1968–2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:95 (2020-2021)

  Innlevert: 11.10.2020

  Sendt: 12.10.2020

  Besvart: 20.10.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hvilken aktivitet ser regjeringen for seg at forsvarsavtalen med de skandinaviske landene skal generere på de ulike lufthavnene, og vil det da medføre at Stortingets vedtak om å avhende for eksempel Andøya må omgjøres, noe som ikke vil være i tråd med forsvarssjefens plankart om hva som kan frigjøres til sivil aktivitet?