Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Kunnskapsministeren KUNSD (1 - 20 av 30)
 • Skriftlig spørsmål fra Hilde Marie Gaebpie Danielsen (SV) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:578 (2022-2023)

  Innlevert: 30.11.2022

  Sendt: 01.12.2022

  Til behandling

  Hva og hvordan har udir og kunnskapsministeren tenkt å gjøre for at de barna som har nordsamisk språkopplæring skal få den språkundervisningen som de har rett på når ÅSV ikke verken kan ta inn nye elever, eller tilby nordsamisk språkopplæring, og ønsker kunnskapsministeren å splitte opp både søsken og elever som går i samme hjemmeskole, og slik være med å segregere barn etter barnets språklige opphav?
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:557 (2022-2023)

  Innlevert: 29.11.2022

  Sendt: 30.11.2022

  Til behandling

  Hvordan skal regjeringen sikre at kommunene ivaretar sitt ansvar for kvalifiserte logopediske tjenester, når flere og flere kommuner legger ned sitt tilbud?
 • Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:522 (2022-2023)

  Innlevert: 25.11.2022

  Sendt: 25.11.2022

  Til behandling

  Hvordan vil regjeringen jobbe sammen med Finnmark for å redusere frafallet i videregående opplæring i fylket?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:435 (2022-2023)

  Innlevert: 17.11.2022

  Sendt: 18.11.2022

  Besvart: 28.11.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Dagsavisen omtaler i utgaven 17.11.2022 det standardiserte programmet "Back2School", som i dag er et pilotforsøk på enkelte norske skoler. Programmet høster sterk kritikk fra enkelte eksperter, men skal etter planen rulles ut som større forsøk og program. Vil statsråden godta at det slikt program skal bli rullet ut i skolen, uten nærmere vurdering fra departementet eller direktoratet, eller vil departementet trekke i nødbremsen?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:401 (2022-2023)

  Innlevert: 15.11.2022

  Sendt: 15.11.2022

  Besvart: 22.11.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Lovendringene i barnehageloven § 7 a om selvstendig rettssubjekt, er ikke i tilstrekkelig grad tilpasset skattefrie ideelle stiftelser. Kan statsråden gjøre rede for hvordan implementering av ny lov forløper for stiftelsene, om det er aktuelt med justeringer for disse, og i hvilken grad stiftelsene får veiledning fra KD?
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:379 (2022-2023)

  Innlevert: 11.11.2022

  Sendt: 11.11.2022

  Besvart: 18.11.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Hvilke konkrete tiltak vil statsråden iverksette for å sikre tilstrekkelig bemanning i PPT og dermed at elevene med behov for spesialpedagoger får et tilbud innen rimelig tid?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:377 (2022-2023)

  Innlevert: 11.11.2022

  Sendt: 11.11.2022

  Besvart: 17.11.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Hvilke mål har statsråden for barn og unges deltakelse i kulturskolen og utvikling av økt bredde-, kjerne- og fordypningstilbud og vil statsråden ta nye initiativer for å sikre økt tilbud og deltakelse i de kommende årene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:368 (2022-2023)

  Innlevert: 10.11.2022

  Sendt: 11.11.2022

  Besvart: 17.11.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Hvilke tiltak mener statsråden at regjeringen Solberg innførte som «har gjort det lett å bli rik på å drive private barnehager»?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:361 (2022-2023)

  Innlevert: 09.11.2022

  Sendt: 09.11.2022

  Besvart: 14.11.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Statsråden har ved flere anledninger uttalt at felleskapets penger bevilget til barnehage må gå til barnas tilbud og ikke stor fortjeneste. Nå tjener private barnehager penger på streiken fordi de mottar tilskudd, men ikke betaler lønn til streikende ansatte i stengte barnehager. Vil statsråden oppfordre kommunene til å avkorte eller stanse tilskudd?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:348 (2022-2023)

  Innlevert: 08.11.2022

  Sendt: 08.11.2022

  Besvart: 14.11.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Er statsråden enig i at det viktigste med «samlet anlegg»-regelen er å sikre en forsvarlig ledelse ved hver enkelt skole, vil hun se på regelverket/tolkningen av «samlet anlegg»-kravet i loven slik at regelen ikke medfører at godt begrunnede pedagogiske modeller ikke kan gjennomføres, er hun enig i at «samlet anlegg»-begrepet må vurderes opp mot formålet i privatskoleloven for øvrig, der bl.a. avstand, forsvarlig ledelse og pedagogisk innretning også må vektlegges, og vil hun ta initiativ til en dialog med Montessori Norge i saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:304 (2022-2023)

  Innlevert: 03.11.2022

  Sendt: 03.11.2022

  Besvart: 10.11.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Hvilke tiltak vil statsråden sette i verk for å sikre elevene og lærerne ved norske skoler et fysisk skolemiljø og arbeidsmiljø som ivaretar trygghet og helse?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:303 (2022-2023)

  Innlevert: 03.11.2022

  Sendt: 03.11.2022

  Besvart: 10.11.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Gitt erfaringene med tilsyn med kommersielle privatskoler, hvordan ser ministeren for seg at mer tilsyn med kommersielle barnehager skal løse problemene med superprofitt i barnehagesektoren?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:295 (2022-2023)

  Innlevert: 02.11.2022

  Sendt: 03.11.2022

  Besvart: 10.11.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Hvilke tiltak mener statsråden at regjeringen Solberg innførte som «har gjort det lett å bli rik på å drive private barnehager»?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:231 (2022-2023)

  Innlevert: 26.10.2022

  Sendt: 26.10.2022

  Besvart: 31.10.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Vil staten åpne tilsyn med Akademiet-kjeden for årene 2015 – 2020 etter avsløringer om lovbrudd og har departementet vært i kontakt med Udir og Akademiet etter avsløringene, hvis ikke, når vil denne kontakten bli opprettet?
 • Skriftlig spørsmål fra Guri Melby (V) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:230 (2022-2023)

  Innlevert: 25.10.2022

  Sendt: 26.10.2022

  Besvart: 31.10.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Hvilke grep vil regjeringen selv ta for å motivere elevene til læring og bidra til å dempe konsekvensene av pandemien og streiken på barn og unges læring?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:213 (2022-2023)

  Innlevert: 23.10.2022

  Sendt: 24.10.2022

  Besvart: 28.10.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Mener statsråden at den aktuelle statsforvalteren tar feil i sine bekymringer rundt at den tapte læringen kan gjøre det vanskelig eller umulig for rammede elever ta igjen den tapte opplæringen, og vil hun fortsatt avvise Fremskrittspartiets gjentatte krav om en plan for å ta igjen den tapte opplæringen og for å følge opp sårbare elever eller mener hun at den gjenstående tiden av skoleåret gjør at dette ikke er nødvendig?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:212 (2022-2023)

  Innlevert: 23.10.2022

  Sendt: 24.10.2022

  Besvart: 28.10.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Mottok departementet mange rapporteringer fra statsforvalterne (ev. fra hvor mange statsforvaltere) vedrørende situasjonen for skoleelever fra streiken begynte frem til regjeringen selv ba om slike rapporteringer den 17.september, og hvor mange statsforvaltere sendte inn slike rapporteringer om streikens konsekvenser før departementet kom med sin bestilling?
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:183 (2022-2023)

  Innlevert: 20.10.2022

  Sendt: 21.10.2022

  Besvart: 28.10.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Når bestilte statsråden beskrivelsen av «konsekvensene av redusert eller bortfalt tilbud til elever, lærlinger og voksne som følge av Utdanningsdirektoratet om beskrivelsen av den pågående streiken», som Utdanningsdirektoratet leverte fredag 16. september?
 • Skriftlig spørsmål fra Margret Hagerup (H) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:170 (2022-2023)

  Innlevert: 19.10.2022

  Sendt: 20.10.2022

  Besvart: 28.10.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Har statsråden statistikk over ufrivillig skolefravær og skolevegring og hvordan dette har utviklet seg over tid, særlig gjennom og etter pandemien?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:163 (2022-2023)

  Innlevert: 18.10.2022

  Sendt: 19.10.2022

  Besvart: 26.10.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  European Youth Parliament (EYP) er anerkjent som læringsprogram i Norge og tilknyttet KD gjennom HK-dir som finansierer deler av driften. I forslaget til SB23 har regjeringen ikke funnet plass til EYPs satsing på demokrati, inkludering og internasjonal aktivitet i nord. I lys av nordområdenes geopolitiske interesse, hvilke vurderinger har statsråden gjort?