Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Kunnskapsministeren KUNSD (1 - 20 av 59)
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:1811 (2023-2024)

  Innlevert: 19.04.2024

  Sendt: 19.04.2024

  Til behandling

  Vil regjeringen følge opp anbefalingen fra EØS-utredningen om at EU og EØS bør utgjøre en langt større del av pensum på ungdomsskolen og videregående skole, eventuelt hvordan?
 • Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:1742 (2023-2024)

  Innlevert: 12.04.2024

  Sendt: 12.04.2024

  Besvart: 19.04.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  I stortingets spontanspørretime 10. april 2024 svarte statsråden følgende på spørsmål om økende fravær og regjeringens langvarige seminar om fraværsgrensen i videregående skole: «La det være helt klart: Vi har ikke gjort endringer i fraværsreglene. Representanten kan ta det helt med ro, vi har fraværsregler og skal ha fraværsregler. Men med nettopp de reglene som representanten Sanner viste til, har fraværet igjen økt.» Jeg ber om oversikt over fraværet i videregående skole i 2015, 2019, 2022 og 2023 nasjonalt og per fylke.
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:1737 (2023-2024)

  Innlevert: 11.04.2024

  Sendt: 11.04.2024

  Besvart: 17.04.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  Vil statsråden vurdere om det skal opprettes tilsyn med Det Almindelige Samfund på bakgrunn av at både Utdanningsdirektoratet og statsforvalteren har ført tilsyn med Menigheten Samfundet og pekt på flere urovekkende funn?
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:1667 (2023-2024)

  Innlevert: 05.04.2024

  Sendt: 05.04.2024

  Besvart: 15.04.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  Hvordan sørger kunnskapsministeren for at elever og lærere ved den norske seksjonen ved internasjonale skoler som Lycée International de Saint-Germain-en-Laye i Frankrike får forutsigbarhet og nødvendig informasjon for å kunne planlegge videre drift av disse viktige tilbudene inn i 2025?
 • Skriftlig spørsmål fra Margret Hagerup (H) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:1629 (2023-2024)

  Innlevert: 25.03.2024

  Sendt: 02.04.2024

  Besvart: 10.04.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  Vil statsråden sikre at WorldSkills får tilskudd, slik at de kan arrangere skole-NM i 2024?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:1603 (2023-2024)

  Innlevert: 21.03.2024

  Sendt: 22.03.2024

  Besvart: 09.04.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  Vil ministeren hjemle statistikk for skolebibliotekene i kommende forskrift for Opplæringsloven og sikre bedre rapportering i Grunnskolens informasjonssystem?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:1523 (2023-2024)

  Innlevert: 12.03.2024

  Sendt: 13.03.2024

  Besvart: 20.03.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  Er statsråden eller departementet kjent med om det har vært hendelser (og evt. hvor mange) med hhv. pistol eller kniv på norske skoler siden hennes tiltredelse, og kan statsråden dele sine synspunkter om hva som kan være passende reaksjoner i tilfeller hvor elever tenner på fyrverkeri inne på en skole?
 • Skriftlig spørsmål fra Aram Karim (SV) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:1400 (2023-2024)

  Innlevert: 29.02.2024

  Sendt: 01.03.2024

  Besvart: 11.03.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  Hvilke tiltak har statsråden igangsatt for å svare på de store kjønnsforskjellene i skolen?
 • Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:1373 (2023-2024)

  Innlevert: 27.02.2024

  Sendt: 28.02.2024

  Besvart: 07.03.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  Stortinget har vedtatt at alle barn får tilbud om 12 timer gratis SFO på flere trinn i barneskolen. Noen kommuner finansierer skolefritidsordning i regi av f.eks. idretten i tillegg til sine egne tilbud. Setter den nye opplæringsloven, forskrifter eller andre retningslinjer begrensninger i å kunne bruke de statlig finansierte gratistimene i SFO-tilbud i regi av f.eks. idrettsforeninger?
 • Skriftlig spørsmål fra Margret Hagerup (H) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:1362 (2023-2024)

  Innlevert: 26.02.2024

  Sendt: 27.02.2024

  Besvart: 04.03.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  Når kan vi forvente at kunnskapsministeren får på plass et nasjonalt fraværsregister i grunnskolen, etter klare anbefalinger fra blant andre Fafo?
 • Skriftlig spørsmål fra Grunde Almeland (V) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:1348 (2023-2024)

  Innlevert: 24.02.2024

  Sendt: 26.02.2024

  Besvart: 04.03.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  Stemmer det at kommunene ikke har adgang til å gi barn i skolefritidsordninger regi av idrettslag og andre frivillige organisasjoner 12 timer gratis SFO i 1. og 2. klasse på lik linje med ordinære kommunale SFO tilbud, gjennom å la tilskuddene tilfalle idrettslagene eller ha en refusjonsordning og hva er i så fall hensikten med å forringe tilbudene hos idrettslagene?
 • Skriftlig spørsmål fra Grete Wold (SV) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:1344 (2023-2024)

  Innlevert: 23.02.2024

  Sendt: 26.02.2024

  Besvart: 04.03.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  Elever med ulike sansetap har utfordringer som skolene ikke kan møte, og er derfor i behov av spesialkompetanse innenfor punktskrift, tegnspråk og praktiske ferdigheter. Statped har denne kompetansen og kan gi verdifulle kurs til den enkelte. Hvorfor er det ikke ordinært opplegg med elevkurs for blinde, svaksynte og hørselshemmede, vil det blir gjennomført elevkurs i år, i så fall for hvilke grupper?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:1343 (2023-2024)

  Innlevert: 23.02.2024

  Sendt: 26.02.2024

  Besvart: 04.03.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  Vil Regjeringen trekke forslaget?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:1291 (2023-2024)

  Innlevert: 18.02.2024

  Sendt: 19.02.2024

  Besvart: 23.02.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  Mener kunnskapsministeren at politiske ungdomspartier bør ha anledning til å verve medlemmer ifm. besøk/stands på skoler?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:1288 (2023-2024)

  Innlevert: 18.02.2024

  Sendt: 19.02.2024

  Besvart: 26.02.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  Hvor mange norske skoler er departementet kjent med at har brukt vektere som følge av voldshendelser eller andre farlige situasjoner, og hvor mange skoler har KD kjennskap til at det siste året opplevd fyrverkeri og/eller påsatt branntilløp, samt hva mener statsråden at kan være passende reaksjoner på slikt fyrverkeri/påsatt branntilløp på skoler?
 • Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:1287 (2023-2024)

  Innlevert: 18.02.2024

  Sendt: 19.02.2024

  Besvart: 23.02.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  Vil Kunnskapsministeren sørge for å utsetje ikraftsetjinga av eit evt påbod om at fylkeskommunen skal fastsetje eit hovudmål for den vidaregåande skulen (ny opplæringslov §15-2) i påvente av ei utgreiing av følgjene dette kan ha for nynorsken, slik eit samla Fylkesutval i Vestland fylkeskommune har bedt om?
 • Skriftlig spørsmål fra Margret Hagerup (H) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:1273 (2023-2024)

  Innlevert: 16.02.2024

  Sendt: 19.02.2024

  Besvart: 26.02.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  Mener statsråden at skoler skal kunne fastsette i ordensreglementet at mobiltelefoner og smartklokker skal ligge igjen hjemme?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:1266 (2023-2024)

  Innlevert: 15.02.2024

  Sendt: 16.02.2024

  Besvart: 23.02.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  Hvilke tiltak har statsråden gjort/ vil gjøre for å sikre en god ivaretakelse av de barn og familier som rammes direkte av krigen i Gaza, og vil statsråden legge til rette for at alle skoler er rustet til å ivareta elevers spørsmål og følelser knyttet til den pågående okkupasjonen og krigen?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Waagen (A) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:1244 (2023-2024)

  Innlevert: 14.02.2024

  Sendt: 14.02.2024

  Besvart: 21.02.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  Kan statsråden opplyse om når hun forventer at Utdanningsdirektoratet vil kunne reestimere resultatene for nasjonale prøver i perioden 2014-2021 og redegjøre for hvordan feilen har oppstått?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:1239 (2023-2024)

  Innlevert: 14.02.2024

  Sendt: 14.02.2024

  Besvart: 20.02.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  Jeg viser til interpellasjonsdebatt i Stortinget 13.02.24 samt Stortingets vedtak i behandlingen av Meld.St 18 (2020-2021). Statsråden besvarte ikke noen av mine spørsmål, heller ikke det innsendte spørsmålet. Jeg må derfor be om svar på følgende: Hva har regjeringen gjort, og hva vil statsråden gjøre for å oppnå Stortingets ambisiøse mål for kulturskolen?