Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Arbeids- og inkluderingsministeren ARI (1 - 20 av 27)

 • Muntlig spørsmål fra Anna Molberg (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.05.2024

  Besvart: 15.05.2024 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

  IT-konsulent Tommy Odland har dessverre helt rett når han skriver i Aftenposten at politikerne er på sitt aller verste når de ikke lytter til folk. Gjennom mange uker har vi vært vitne til fortvilte gründere i enkeltmannsforetak, eller som er ansatt i eget AS, som ikke lenger blir godkjent til å leie ut seg selv til kundene sine. Vi har fått overveldende mange henvendelser i alle tenkelige kanaler, og vi har fått ikke mindre enn 129 skriftlige innspill til representantforslaget som Høyre og Venstre nettopp har fremmet om å stanse denne praksisen. Det er uvanlig mye i denne sammenhengen. Hovedbudskapet i innspillene vi har fått, kan oppsummeres veldig enkelt: Ansatte i «AS meg selv» har de facto fått et næringsforbud. Det er i ferd med å bli en fullstendig tørke i denne bransjen for gruppen av næringsdrivende – som f.eks. er IT-konsulenter, ingeniører, de jobber i bygg og anleggsbransjen, eller de leier ut seg selv med sin øvrige spisskompetanse. I går kunne vi lese at flere har begynt å permittere seg selv og gå på dagpenger for å sikre en inntekt for å kunne betale huslånet. Mange ser seg nødt til å legge ned egen virksomhet og heller søke jobb hos store utenlandske konsulentselskaper. Ja, noen har til og med fått trusler om dagbøter fra Arbeidstilsynet. Man føler seg jo, som selvstendig næringsdrivende, rett og slett som kriminell. Gjennom runder i Stortinget, med spørsmål til både arbeidsministeren og tidligere næringsminister Vestre, har vi forsøkt å nå fram uten hell. På spørsmål fra Erna Solberg svarte også statsministeren at han ikke ønsker å endre reglene. Det henvises til at gründerne kan inngå oppdragsavtaler isteden, men det er en kontraktsform som ikke egner seg for et lite selskap som ikke kan ta altfor stor risiko. Det regjeringen markedsfører som en storrengjøring i arbeidslivet, soper i praksis vekk folk som forsøker å skape noe for seg selv og norsk næringsliv. Mener statsråden at dette var intensjonen med nye innleieregler?
 • Muntlig spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.05.2024

  Besvart: 15.05.2024 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

  Mitt spørsmål går til arbeids- og inkluderingsministeren. I NRK-serien Lykkeland fikk vi et innblikk i norsk oljehistorie og den utrolige rikdommen som den har gitt oss. De fleste av oss har trodd at de som var med på oljeeventyret – dykkerne under vann, industriarbeiderne over vann og andre – ville blitt ivaretatt hvis de ble skadd av arbeidet. Den siste tiden har vi sett flere grelle eksempler på folk som har blitt syke og rett og slett ødelagt av livsfarlig påvirkning av helsefarlige stoffer mens de jobbet på norsk sokkel i tidlig norsk oljealder. Det er tøffe historier om voksne menn som er radmagre, kreftsyke og kjemikalieskadd. Jeg har selv møtt flere av de skadde og deres familier, som har fått lov til å fortelle sine historier om hvordan de har blitt syke, hvordan det har blitt behandlet, og kampen de har stått i mens de ble syke – og etterpå kampen mot systemet. Noen har fått erstatning og må signere taushetsdokumenter, andre får ingenting. De som ikke får, får det ikke fordi det har vært taushetsdokumenter som skaper presedens, og det holdes da hemmelig. Andre har prøvd saken i rettsvesenet, både i Norge og i Strasbourg. For tre år siden i denne sal i Stortinget sa et flertall at denne uretten må vi rette opp i. Fremskrittspartiet og dagens regjeringspartier, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, var helt enige og ønsket å rette opp i det. Spørsmålet er: Er statsråden enig i at de skadde oljearbeiderne ikke har fått en verdig behandling? Og hvorfor i all verden har regjeringen ventet et og et halvt år med å følge opp konklusjonen fra NOU-en?
 • Spørretimespørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.05.2024

  Fremsatt av: Tobias Drevland Lund (R)

  Besvart: 15.05.2024 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

  Nye tall viser at halvparten av sosialhjelpsmottakerne ikke kan følge myndighetenes kostholdsråd. 45 pst. mangler penger til å kjøpe frukt og grønt, og halvparten har ikke råd til å erstatte utslitte klær. Dette er lommer av absolutt fattigdom i den norske velferdsstaten som vi ikke kan være bekjent av. Forskernes anbefaling i rapporten er klar: Satsene i sosialhjelpen må opp fra dagens nivå, særlig for de som har eldre barn. Har statsråden planer om å følge dette rådet, og kan jeg be om at tida ikke blir brukt på det som alt er gjort?
 • Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.05.2024

  Besvart på vegne av: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 15.05.2024 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

  Regjeringen skal reforhandle mandatet til Enova. Stortinget har gjennom en rekke vedtak understreket behovet for å inkludere støtte til moden teknologi, som varmepumper, etterisolering av deler av bygningskroppen, utskiftning av vinduer, batterier, bergvarme og lignende. Vil statsråden reversere regjeringen Solberg og daværende statsråd Sveinung Rotevatns avtale, og sørge for at Enovas nye mandat vil inkludere utrulling av velkjent teknologi som hjelper folk å kutte i strømregningene?
 • Spørretimespørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.04.2024

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Det er en reell risiko for at EFTA-domstolen konkluderer med at innleiereglene er i strid med EØS-avtalen. Hvordan vil regjeringa slå ring om forbudet mot innleie på byggeplasser i Oslo-regionen og de generelle innstrammingene i innleie av arbeidskraft slik de er vedtatt av Stortinget, dersom domstolen konkluderer med at innleiereglene ikke er forenlige med EØS-avtalen og vikarbyrådirektivet?
 • Muntlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.04.2024

  Besvart: 10.04.2024 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

  Om statsråden innen utgangen av denne sesjonen kan komme med et konkret nytt krav til innvandrere som står utenfor aktivitet
 • Muntlig spørsmål fra Dagfinn Henrik Olsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.04.2024

  Besvart: 10.04.2024 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

  Om statsråden synes det er rettferdig at de som har bidratt gjennom et langt yrkesliv i fremtiden må stå enda lengere i arbeidslivet før de kan pensjonere seg
 • Muntlig spørsmål fra Henrik Asheim (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.04.2024

  Besvart: 10.04.2024 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

  Om når regjeringen vil slutte med politikk som er stikk i strid med alt det arbeidslinjen innebærer og faktisk endre til å endre den til å flere ut i arbeidslivet
 • Muntlig spørsmål fra Dagfinn Henrik Olsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.02.2024

  Besvart: 14.02.2024 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

  Om hva statsråden vil gjøre for å få flere ut i jobb og derigjennom bidra til å sikre framtidens pensjoner
 • Muntlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.02.2024

  Besvart: 14.02.2024 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

  Om statsråden er enig med SV i at mer usikkerhet og lavere ytelser ikke fører til flere unge i arbeid
 • Muntlig spørsmål fra Henrik Asheim (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.02.2024

  Besvart: 14.02.2024 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

  Om statsråden tror på advarslene fra næringslivet om virkningene av nye og enda strengere regler for å innleie arbeidskraft
 • Spørretimespørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.02.2024

  Besvart: 14.02.2024 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

  Om statsråden kan svare på hvilke prinsipielle spørsmål knyttet til en kompensasjon til de arbeidsmiljøskadde pioneroljearbeidere som ikke er besvart i NOU-en om Oljepionerene
 • Spørretimespørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.01.2024

  Besvart: 07.02.2024 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

  Om hvor høy arbeidsledigheten må bli før regjeringen vil gjennomføre tiltak som kan hindre at tusenvis av bygningsarbeidere mister jobben
 • Spørretimespørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.01.2024

  Besvart: 31.01.2024 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

  Om statsråden på en enkel og lettfattelig måte kan forklare hvordan den nye minstepensjonen fungerer
 • Spørretimespørsmål fra Ingrid Fiskaa (SV) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.01.2024

  Besvart på vegne av: Utenriksministeren

  Besvart: 31.01.2024 av arbeids- og inkluderingsminister Espen Barth Eide

  Om at Israels brutale krig mot Gaza har eskalert til regionalt nivå og kva Noreg gjer for å roa situasjonen, og om utanriksministeren vil be USA om å besinna seg og tilby bistand til mekling
 • Spørretimespørsmål fra Anna Molberg (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.01.2024

  Besvart: 10.01.2024 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

  Om når regjeringen vil komme med de varslede unntakene i innleieregelverket slik at arrangører av kulturarrangementer kan få dekket sine behov for innleid arbeidskraft
 • Spørretimespørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.12.2023

  Besvart: 13.12.2023 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

  Om hva statsråden tror kvinnen, som anonymt på Facebook ber om hjelp til mat og drikke til jul, ville satt pris på en ekstra tusenlapp i sosialhjelp til jul
 • Spørretimespørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.11.2023

  Besvart: 06.12.2023 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

  Om dei som driv verksemd med éin tilsett og eittpersonføretak kan halde fram med å levere tenester etter 1. januar 2024
 • Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.11.2023

  Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren

  Besvart: 06.12.2023 av arbeids- og inkluderingsminister Terje Aasland

  Om hvorfor det tar så lang tid å få på plass styringsmekanismen som skal gi forsyningssikkerhet for strøm, og om hvilke andre grep regjeringen tar for forsyningssikkerhet og stabile priser mens vi venter
 • Spørretimespørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.11.2023

  Besvart på vegne av: Næringsministeren

  Besvart: 06.12.2023 av arbeids- og inkluderingsminister Jan Christian Vestre

  Om statsråden tror på lederen i Fellesforbundet, som mener at Equinor pulveriserer norsk sikkerhetsarbeid gjennom systematisk løsarbeid og innleie, eller om statsråden stoler på Equinor, som avviser kritikken og mener de har gode sikkerhetsresultater