Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Barne- og familieministeren BABAD (1 - 14 av 14)

 • Spørretimespørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.05.2024

  Til behandling

  Barnevernsinstitusjonsutvalgets NOU 2023: 24, avgitt til Barne- og familiedepartementet den 26. oktober 2023, er nå på høring. Utvalget fremmer forslag om kommunalt ansvar for grunnskoleopplæring for for barn på institusjon. Dersom kommunen overtar ansvaret fra fylkeskommunen, og de får inn elever fra barnevernsinstitusjoner, må de opprette et fagmiljø på skolen for å ta imot disse elevene. Hvordan tenker statsråden at kommunene skal håndtere, og gi et forsvarlig og helsefremmende opplæringstilbud til, denne gruppen, dersom nevnte forslag blir vedtatt?
 • Muntlig spørsmål fra Kathy Lie (SV) til barne- og familieministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.05.2024

  Besvart: 08.05.2024 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  I går fikk barneministeren en stor sekk. En stor samling organisasjoner som jobber med barns levekår, leverte et opprop med to tydelige krav. Det ene var å tette gapet i barnetrygden mellom små og store barn, og det andre var å sørge for at barnetrygden ikke sakker akterut igjen når prisene stiger. Hvorfor er dette så viktig for disse organisasjonen at de tropper opp på statsrådens kontor med en stor sekk? Jo, det vi har sett, er at hver gang vi de siste årene har økt barnetrygden, så har antall barn som vokser opp i fattigdom, gått ned, men siden forrige regjering økte barnetrygden for de minste barna, har de store barna sakket akterut. Nedgangen i barn som vokser opp i fattigdom, har hovedsakelig skjedd for barn under seks år. Store barn spiser mer, og fritidsaktivitetene og klærne er dyrere. Derfor har vi i SV jobbet iherdig for å sikre barn over seks år mer barnetrygd, men det er fortsatt et gap på 256 kr per måned mellom barn over og under seks år. Vi vet at barn som vokser opp i fattigdom, skårer dårligere på mange dystre statistikker, som psykisk helse, utenforskap, gjennomføring av utdanning og faktisk også arbeidsliv. Det å løfte barn ut av fattigdom, har derfor stor betydning for muligheten til et godt liv, og at fattigdommen ikke skal gå i arv. Er statsråden enig i at barnetrygden er viktig for å løfte flere barn ut av fattigdom, og at styrking av barnetrygden derfor er vår tids største velferdsreform?
 • Muntlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.05.2024

  Besvart: 08.05.2024 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Da hun var 15 år gammel, misbrukte Vilja heroin, kokain og amfetamin. Hennes største kamp i dag, som 18-åring, er å stanse nedleggelsen av institusjonen som reddet livet hennes. Dette er en institusjon i statsrådens og min egen hjemby, som hun sikkert kjenner veldig godt til, nærmere bestemt Bønesstølen. Jeg synes det er veldig spesielt, all den tid vi har den diskusjonen rundt utfordringer i barnevernet, og spesielt i en tid hvor man vet at det er et økende rusproblem blant unge. Det er ikke første gang Fremskrittspartiet tar opp dette. For rundt et år siden sto vi på akkurat denne samme plassen, på den samme talerstolen, og utfordret ministrene på om de hadde lest kronikken som en mamma skrev om bekymringen for at barnet skulle ta sitt eget liv i rus, og hennes rop om hjelp. Ministeren svarte da at hun hadde hatt denne anonyme moren på besøk på sitt kontor, og tok dette veldig alvorlig. Da vi diskuterte ulike hjelpetiltak, viste ministeren bl.a. til at hun trodde det i like stor grad handlet om kapasitet i det kommunale barnevernet og mangelen på behandlingsplasser. Det er ett år siden. På samme tid, fra 2020 til da, hadde tolv barn – jeg gjentar: tolv barn – mistet livet i norsk barnevern. Hvordan harmonerer det da at ministeren ikke griper inn mot å legge ned disse plassene?
 • Muntlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til barne- og familieministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.05.2024

  Besvart: 08.05.2024 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om statsråden kan bekrefte at hun ikke vil legge ned Bjørgvin ungdomssenter, slik at barn og unge med rusproblemer fortsatt kan sikres god og nødvendig hjelp
 • Spørretimespørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.04.2024

  Besvart: 24.04.2024 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om hva statsråden ser for seg at Forbukertilsynets tilsyn med kommersielle selskap rettet mot russen skal lede fram til, og hvilke grep regjeringen er villige til å ta for å regulere denne industrien
 • Spørretimespørsmål fra Kathy Lie (SV) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.04.2024

  Besvart: 24.04.2024 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om statsråden er enig i at VO-linjen er en viktig tjeneste, og hva hun vil gjøre for å sikre den
 • Spørretimespørsmål fra Tage Pettersen (H) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.02.2024

  Besvart: 28.02.2024 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om hvordan statsråden har konkret jobbet sammen med helseministeren for å sikre bedre samarbeid mellom barnevernet og helsetjenestene for å sikre barnets beste i barnevernssaker etter at regjeringen tiltrådte i 2021
 • Spørretimespørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.02.2024

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Barne- og familiedepartementet sendte 30. oktober 2023 Barnevernsinstitusjonsutvalgets NOU 2023: 24 ut på høring. Utvalget fremmer forslag om kommunalt ansvar for barn på institusjon. Dersom kommunene overtar ansvaret og de får inn elever fra barneverninstitusjoner, må de opprette et fagmiljø på skolen for å ta imot disse elevene. Hvordan tenker statsråden at kommunene skal håndtere og gi et forsvarlig og helsefremmende opplæringstilbud til denne gruppen dersom nevnte forslag blir vedtatt?
 • Spørretimespørsmål fra Abid Raja (V) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.01.2024

  Besvart: 07.02.2024 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om hva statsråden tenker om de rystende historier som medlemmer av støttegruppa "Sendt bort" har delt fra sin barndom på ulike internatskoler i Afrika, som ble drevet av Milsjonssambandet, og om statsråden vil undersøke, kartlegge og eventuelt granske statens ansvar
 • Muntlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.01.2024

  Besvart: 10.01.2024 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om hva statsråden helt konkret har gjort for at barn som lever på skjult adresse skal ha en større trygghet
 • Muntlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til barne- og familieministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.01.2024

  Besvart: 10.01.2024 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om statsråden kan gjøre rede for Barne- og familiedepartementets innsats og tiltak mot gjengkriminalitet de siste to årene, og hvilke nye tiltak har hun på blokka for å møte den store utfordringen vi nå står overfor som samfunn
 • Spørretimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.11.2023

  Besvart: 15.11.2023 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om hvorvidt statsråden kan utdype hva som er gjort for å forhindre at enslige mindreårige asylsøkere under 15 år forsvinner fra omsorgssentrene på hennes vakt
 • Muntlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.11.2023

  Besvart: 08.11.2023 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om statsråden er kjent med den alvorlige situasjonen for Region vest senter for foreldre og barn og ikke minst med de alvorlige konsekvensene dette kan få for fagmiljøer, men ikke minst for barna og deres familier
 • Muntlig spørsmål fra Turid Kristensen (H) til barne- og familieministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.11.2023

  Besvart: 08.11.2023 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om hva statsråden tenker om at kunder, pasienter og brukere blir avkrevd skyhøye og ulovlige gebyrer når de skal betale for varer og tjenester