Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Barne- og familieministeren BABAD (1 - 10 av 10)

 • Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.05.2020

  Fremsatt av: Astrid Margrethe Hilde (A)

  Besvart: 20.05.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om hvordan posisjonsdata fra våre mobiler selges videre til såkalte dataforhandlere, og hvilke konkrete initiativ statsråden har tatt overfor justis- og beredskapsministeren og distrikts- og digitaliseringsministeren for å styrke forbrukernes personvern
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til barne- og familieministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.05.2020

  Besvart: 06.05.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om hva statsråden konkret foretok seg i det øyeblikket man stengte ned, for å følge opp tilbudet til sårbare barn og unge under pandemien, med henvisning til at et enstemmig storting vedtok at kritiske tjenester, som apparatet for særlig utsatte barn og unge, måtte sikres forsvarlig drift og finansiering
 • Muntlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og familieministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.01.2020

  Besvart: 29.01.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om statsråden mener det er greit at barn settes ut på anbud, altså enkeltkjøp av institusjonsplass med detaljerte beskrivelser, for å bli bydd på av kommersielle selskaper
 • Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.12.2019

  Besvart: 18.12.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om statsråden vil revurdere sitt nei til å komme til Stortinget for å gi en samlet og helhetlig redegjørelse for hele krisa i barnevernet
 • Muntlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 20.11.2019

  Besvart: 20.11.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om hvordan barneministeren kan sitte og se på at sårbare unge LHBTI-personer utsettes for overgrep, under dekke av trosfrihet og sjelesorg
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.10.2019

  Besvart: 06.11.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om hvilke systemendringer statsråden ser behov for å iverksette, slik at barnevernet kan fungere til barns beste, med henvisning til at Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har tatt inn 34 barnevernssaker mot Norge og både Riksrevisjonen og FNs barnekomité har pekt på feil og mangler
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.10.2019

  Besvart: 06.11.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om statsråden er einig med sin forgjengar i at det offentlege barnevernet i dag ikkje klarar å ta vare på barna med aller størst behov
 • Spørretimespørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.10.2019

  Besvart: 06.11.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om hvordan statsråden vil følge opp vedtaket om at andelen ideelle aktører skal økes til om lag 40 pst. innen 2025, med henvisning til antallet oppholdsdøgn i institusjoner og ingen spor i statsbudsjettet som tilsier at det skal satses på ideelle aktører
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.10.2019

  Besvart: 06.11.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om hva som gjør at det er et så stort sprik mellom det statsråden erfarer og det de som jobber i tjenesten erfarer om hvordan bemanningssituasjonen i barnevernet er
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.10.2019

  Besvart: 06.11.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om statsråden meiner at auka eigendel og meir økonomifokus vil gjere det kommunale barnevernet tryggare og betre, med meir helsehjelp