Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Barne- og familieministeren BABAD (1 - 19 av 19)

 • Muntlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til barne- og familieministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 03.05.2023

  Besvart: 03.05.2023 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om hvordan statsråden vil bidra til å få opp søkertallene til barnevernsstudiene, slik at sårbare barn kan møte kompetente folk som har tid nok til å gi trygge og gode tjenester
 • Muntlig spørsmål fra Kathy Lie (SV) til barne- og familieministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 03.05.2023

  Besvart: 03.05.2023 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om hvilke tiltak mot barnefattigdom statsråden ser for seg er nødvendig, og hva hun vil gjøre for at andelen barn som vokser opp i fattige familier, går ned
 • Muntlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 03.05.2023

  Besvart: 03.05.2023 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om barne- og familieministeren er komfortabel med å sitte i en regjering der køene til psykiatri for barn og unge har økt med 44,1 pst. på under to år, og om statsråden mener at fokuset på helse i barnevernet er tilstrekkelig
 • Spørretimespørsmål fra Tage Pettersen (H) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.04.2023

  Besvart: 26.04.2023 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om hvorvidt statsråden er bekymret for små kommuners evne til å gi trygge tjenester innen barnevernet
 • Spørretimespørsmål fra Svein Harberg (H) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.04.2023

  Besvart: 19.04.2023 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Som en siste del av et omfattende arbeid med å skille mellom kirke og stat, har Stortinget vedtatt en deling av Opplysningsvesenets fond i tråd med resultatet av forhandlingene mellom partene. Vil statsråden følge opp Stortingets forutsetning om at delingen av Opplysningsvesenets fond ikke skal berike kirkens allmenne drift, og vil regjeringen vedta en forskrift som gjør at eiendommene som skal forvaltes og driftes av DNK Eiendom, ikke må oppføres som del av Den norske kirkes kapital i et konsernregnskap?
 • Muntlig spørsmål fra Turid Kristensen (H) til barne- og familieministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.03.2023

  Besvart: 08.03.2023 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Spørsmålet mitt går til barne- og familieminister Toppe. Barnevernets viktigste oppgave er å beskytte de mest sårbare barna blant oss, og barnas beste skal alltid komme i første rekke. Barn og unge er forskjellige og har ulike og sammensatte behov, og riktig hjelp til riktig tid må være det viktigste, viktigere enn hvem som tilbyr hjelpen. Målet må være høy kvalitet, valgfrihet og at vi klarer å møte det enkelte barns behov. I dag er det stor mangel på fosterhjem, alvorlige rekrutteringsutfordringer, og mange barn må vente altfor lenge før de får hjelp. I Hurdalsplattformen sier regjeringen at en gradvis vil fase ut store kommersielle aktører innenfor barnevernet. Målet er at disse skal være faset ut innen 2025, men det er allerede vedtatt at kommunene fra 1. juli 2023 ikke kan plassere barn i et fosterhjem som har inngått avtale med en privat tjenestetilbyder. Da Barne- og familiedepartementet ba Bufdir om å lage modeller for utfasing av kommersielle aktører og regne på hvor mye det ville koste, svarte Bufdir at det var urealistisk å fase ut de private innen 2025. Nå er tidsrammen ytterligere snevret inn. Bufdir uttalt at de per i dag trenger de kommersielle aktørene for å kunne oppfylle bistandsplikten, altså plikten Bufdir har til å finne et egnet sted til barn som må plasseres utenfor hjemmet. Regjeringen og statsråden velger tilsynelatende ikke å forholde seg til sin egen fagetat. Mitt spørsmål til statsråden er derfor: På hvilket faglig grunnlag er det bestemt at det skal strammes inn på bruken av private aktører i barnevernet og rekruttering av fosterhjem?
 • Muntlig spørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til barne- og familieministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.03.2023

  Besvart: 08.03.2023 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om regjeringen ønsker å videreføre skillet i barnetrygden ved seks år, og om man ser noen som helst slags logikk i at det skal være billigere å ha en syvåring enn en femåring
 • Spørretimespørsmål fra Turid Kristensen (H) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.02.2023

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Om statsråden kan redegjøre for status for arbeidet med denne kartleggingen av omfanget av seksuell trakassering i kultur- og fritidssektoren
 • Muntlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 01.02.2023

  Besvart: 01.02.2023 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Spørsmålet går til forbrukerminister Kjersti Toppe. Før jul foreslo Fremskrittspartiet å forbedre forbrukernes kjøpekraft gjennom bl.a. å halvere matmomsen, fjerne drivstoffavgiftene og gi full refusjon for strømkostnader over 50 øre/kWh – og da til alle. Dette mener Fremskrittspartiet var kraftfulle grep som kunne betydd en forskjell for tryggheten i folks hverdag i en tid der faktisk veldig mange mennesker kjenner på en stadig mer presset økonomi. Ikke lenge etter at Fremskrittspartiets forslag ble nedstemt, står vanlige folk akkurat nå og kikker på kvitteringen for dagens innkjøp og undrer på hvorfor maten i dag er veldig mye dyrere enn sist onsdag. Hvorfor er brokkolien 134 pst. dyrere, og hvorfor har avokadoen gått opp fra 19,90 til nærmere 35 kr? Gjør regjeringen noe aktivt for at min hverdag skal bli enklere? Eller skjønner de ikke at det er vanlige folk og familier som nå sliter med å få hverdagen til å gå rundt? Det er det faktisk mange som spør seg. Prisgaloppen på mat rammer bredt – liten, stor, studenter som pensjonister, ja, folk i både by og distrikt. Og mens regjeringen følger situasjonen nøye, tømmes sparekontoer og kredittkort går varme. Det er nettopp forbrukerne som rammes hardest av kraftig prisøkning på mat. Da må man spørre seg hvor nettopp forbrukerministeren er i disse tider. Hvilket ansvar føler forbrukerministeren at hun har for å forenkle forbrukernes hverdag? Og hva vil hun konkret gjøre for å hjelpe forbrukere som nå drukner i prisøkninger på alle fronter?
 • Muntlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til barne- og familieministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 01.02.2023

  Besvart: 01.02.2023 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om statsråden enig i at kommuner som har færre enn fem ansatte, må samarbeide med andre kommuner om barnevernstjenestene for å kunne gi et godt nok tilbud, samt om statsråden mener at sårbare barn trenger sterkere og mer robuste kommuner
 • Muntlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 01.02.2023

  Besvart: 01.02.2023 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om hvordan barneministeren vil følge opp Barnas Havarikommisjon, og hvordan man vil sørge for at barn som er utsatt for vold og overgrep får bedre rettssikkerhet
 • Spørretimespørsmål fra Tage Pettersen (H) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.01.2023

  Besvart: 11.01.2023 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om hvorvidt regjeringen vil prioritere arbeidet med å gjøre det enklere å rekruttere fosterhjem
 • Muntlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til barne- og familieministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.11.2022

  Besvart: 09.11.2022 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om hvorfor Senterpartiet og Arbeiderpartiet kutter i barnetrygden hver gang de har muligheten
 • Muntlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.11.2022

  Besvart: 09.11.2022 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om hvilke ambisjoner man har for arbeidet med ny barnelov, og om statsråden kan forklare hva som er årsaken til at dette arbeidet drar så langt ut i tid
 • Muntlig spørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til barne- og familieministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.11.2022

  Besvart: 09.11.2022 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om barne- og familieministeren komfortabel med tanke på om regjeringen i sitt opprinnelige forslag til budsjett har gjort nok for å sikre norske familier gjennom krisen
 • Muntlig spørsmål fra Kathy Lie (SV) til barne- og familieministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.11.2022

  Besvart: 09.11.2022 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  På hvilken måte vil barne- og familieministeren motvirke at fattigdommen fortsetter å øke i familier med barn mellom 6 år og 18 år hvis barnetrygden ikke økes for disse familiene
 • Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.10.2022

  Spørsmålet er trukket tilbake

  I VG 11. oktober forteller leder i Ammerud basket i Oslo at mange barn ikke lenger har råd til å spille basket i klubben. Basket er langt fra den dyreste idretten i Norge. Priskrisen har likevel gjort at noen barn må bli hjemme når vennene går til trening eller kamp. Hva syns statsråden om at prisene på mat, strøm og bolig nå har blitt så ekstreme at barn ikke lenger kan delta på fritidsaktiviteter, og hva vil statsråden gjøre for å hindre at flere barn havner utenfor på grunn av fattigdom?
 • Spørretimespørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.10.2022

  Besvart: 19.10.2022 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om hvorfor statsråden vil gjennomføre et reelt kutt i barnetrygden i 2023 selv om stadig flere familier opplever barnefattigdom
 • Spørretimespørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.10.2022

  Besvart på vegne av: Landbruks- og matministeren

  Besvart: 19.10.2022 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om hvordan statsråden kan rettferdiggjøre kutt i bevilgningen til organisasjonen Matsentralen når matkøene i Norge vokser