Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Kultur- og likestillingsministeren KUKUD (1 - 13 av 13)

 • Spørretimespørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.04.2021

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Regjeringen har opprettet økonomiske støtteordninger som skal stimulere kulturen og frivilligheten til aktivitet i 2021, og kulturministeren har oppfordret dem sterkt til å gjennomføre arrangementer og ha aktivitet til tross for smittevernsbegrensninger som gjør det krevende å ikke gå i minus. Hvorfor skal kulturbransjen, frivilligheten samt de kulturaktørene som kun kan benytte seg av ordningen for frivilligheten, tørre å ta risikoen på å planlegge og avholde arrangementer når de ikke vet om og når de kan få økonomisk støtte?
 • Spørretimespørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.04.2021

  Besvart: 14.04.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Om statsråden vil lytte til kulturfeltet og revurdere innskrenkningen av kompensasjonsordningen for kulturlivet for et kulturfelt i krise
 • Spørretimespørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.04.2021

  Besvart: 14.04.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Om hvordan statsråden vil følge opp saksbehandlingen i Kulturrådet, og når de vil være à jour med både søknader og klager
 • Spørretimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.03.2021

  Besvart: 24.03.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Om å rydde opp slik at Nordnorsk Kunstmuseum kan utvikle seg videre, med henvisning til rettssaken mellom den oppsagte direktøren og styret, og at flere styremedlemmer og administrativt ansatte har trukket seg
 • Spørretimespørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.02.2021

  Besvart: 24.03.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Om at NRK for få uker siden måtte beklage at en programleder i et av deres radioprogram spredde et antisemittistisk budskap, og hvorfor statsråden ikke vil ta avstand fra slike budskap
 • Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.02.2021

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Idretten sliter med uforutsigbare regler og manglende muligheter til å samles. Ungdom møtes til uorganiserte aktiviteter – uten voksne og uten smittevern. Jenter har økende frafall. Lyngdal IL mistet tre jentelag i fotball i år. Hva vil statsråden gjøre for å få jenter, som disse jentene i Lyngdal, tilbake til fotballen?
 • Muntlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 03.02.2021

  Besvart: 03.02.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Om statsråden vil lage en plan for styrking av idretten gjennom koronakrisa, spesielt med tiltak for å hindre frafall blant barn og unge
 • Spørretimespørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.01.2021

  Besvart: 10.02.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Om grep for å hjelpe de mange kinoene og kulturhusene som rammes av et urimelig krav fra Kulturrådet om å tilbakebetale tidligere tildelt kompensasjon for tapte inntekter knyttet til de statlige pålagte smitteverntiltakene
 • Spørretimespørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.01.2021

  Spørsmålet er trukket tilbake

  En rekke av landets kulturhus og kinoer har fått krav fra Kulturrådet om å tilbakebetale tidligere tildelt kompensasjon for tapte inntekter knyttet til de statlige pålagte smitteverntiltakene. I god tro har aktørene søkt etter de krav og retningslinjer som har vært presentert av Kulturrådet, og fått innvilget støtten. Nå må de betale tilbake. Hvilke grep vil statsråden ta for å hjelpe de kinoene og kulturhusene som rammes av et urimelig tilbakebetalingskrav og som heller ikke har søkt eller kan søke andre ordninger for tap av inntekter?
 • Spørretimespørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.11.2020

  Besvart: 25.11.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Om hva som er status for regjeringens arbeid med en mediepolitisk verktøykasse, med representanter for mediebransjen
 • Muntlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.11.2020

  Besvart: 04.11.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Det er ingen tvil om at statsråden har ansvar for ytringsfriheten. I Norge er det lov å tegne og publisere akkurat hva man vil. Den siste tids hendelser i Europa har vist hvordan ytringsfriheten stadig er under press fra ekstreme ideologier. Vi har også sett hvordan ulike politikere, redaksjoner og journalister har reagert på grusomhetene som skjer, og hvor viktig det er å være kompromissløs i forsvaret av våre verdier og vår frihet. Kunnskapsministeren har uttrykt støtte til norske lærere som nå står i dette. Imidlertid synes jeg kanskje kulturministeren, som har et særskilt ansvar for ytringsfriheten gjennom kultur, likestilling og mediepolitikk, har vært litt stille. Kan statsråden klargjøre om han uforbeholdent vil støtte forlag, tegnere, redaktører og andre som karikerer f.eks. islam og profeten Mohammed?
 • Muntlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.11.2020

  Besvart: 04.11.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Om at bedrifter og arbeidsplasser i kultursektoren generelt og innen scene spesielt er svært hardt rammet av koronakrisens konsekvenser, og hvorfor det har tatt så lang tid å få utbetalt kompensasjon
 • Muntlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.11.2020

  Besvart: 04.11.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Om statsråden vil ta initiativ til at regjeringen stopper pengeutbetaling til menigheter med tvilsomme koblinger, aktiviteter og utenlandsfinansiering som kan være skadelige for likestillingen og andre grunnleggende verdier i Norge