Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Kultur- og likestillingsministeren KUKUD (1 - 16 av 16)

 • Muntlig spørsmål fra Turid Kristensen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.05.2022

  Besvart: 11.05.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Om hva statsråden tenker om at viktige forskningsinstitusjoner opplever samarbeidet med Norsk Tipping som utfordrende, og at dette kan hindre at vi får god kunnskap som både kan ivareta sårbare spillere og kanskje også kan redde liv
 • Spørretimespørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til kultur- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.05.2022

  Besvart: 11.05.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Om at et viktig poeng for utvalget som har jobbet med BPA-ordningen er at dette skal bli et likestillingsverktøy, og hva statsråden vil gjøre for å sikre alle barn og unge muligheten til deltakelse i samfunnet
 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til kultur- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.04.2022

  Fremsatt av: Emma Georgina Lind (V)

  Besvart: 27.04.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Om hvordan Kultur- og likestillingsdepartementet følger opp avviklingen av gaveforsterkningsordningen for kultur
 • Muntlig spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) til kultur- og likestillingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.04.2022

  Besvart: 06.04.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Om tredeling av foreldrepermisjonen og hva likestillingsministeren tenker om at en undersøkelse viser at nesten halvparten av alle nybakte mødre har tatt ut ulønnet permisjon
 • Muntlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.04.2022

  Besvart: 06.04.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Om hvor likestillingsministeren har vært når det gjelder debatten om tredelingen av foreldrepermisjonen og økningen i antall kvinner som tar ulønnet permisjon
 • Spørretimespørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til kultur- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.03.2022

  Besvart: 27.04.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Om hvordan statsråden vil bidra til at kunstnere på flukt fra krigen i Ukraina får fortsette å utøve sitt virke
 • Spørretimespørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til kultur- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.03.2022

  Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  Kunst er viktig for å tolke og forstå samfunnet og tiden vi lever i. Blant de mange ofrene for den pågående krigen i Ukraina finner vi viktige formidlere av kunst og kultur på begge sider som har måttet legge ned virksomheten sin, som følge av sensur eller fordi de har måttet flykte. Vi blir alle klokere dersom vi legger til rette for kunstutøvelse i krisetid, og vi i Norge har verktøyene og midlene til å få det til. Hvordan vil statsråden bidra til at kunstnere på flukt får fortsette å utøve sitt virke?
 • Spørretimespørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.01.2022

  Besvart: 02.02.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Om statsråden har vurdert en ordning for kompensasjon av ekstraordinære strømutgifter for kulturnæringen
 • Muntlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 05.01.2022

  Besvart: 05.01.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Om tilgang til allmennkringkastingstilbud og nettleverandører, og hvorvidt statsråden deler de bekymringene mediebransjen har framført over lengre tid her hjemme når det gjelder de nasjonale portvokterne
 • Muntlig spørsmål fra Kathy Lie (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 05.01.2022

  Besvart: 05.01.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Om smittevernrestriksjoner som igjen har rammet kulturlivet hardt, og på hvilket grunnlag store arbeidsplasser, som Folketeateret, kan gå i gang med aktivitet så lenge stimuleringsordningen er fundert på en skjønnsmessig vurdering og ansatte må godta å redusere sin lønn
 • Muntlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 01.12.2021

  Besvart: 01.12.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Om at regjeringen avvikler fritidskortet, reduserer grensen for skattefradrag på gaver til frivilligheten og legger ned gaveforsterkningsordningen for å innfri løftet om full momskompensasjon, selv om Senterpartiet har programfestet å trappe opp beløpsgrensen og åpne for å inkludere lokale lag og foreninger i ordningen
 • Muntlig spørsmål fra Guri Melby (V) til kultur- og likestillingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 01.12.2021

  Besvart: 01.12.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Om grunnen til at statsråden ikke skal reise til Quatar er at Norge ikke kvalifiserte seg til VM, eller om det er Qatars brutale behandling av gjestearbeidere, manglende pressefrihet og andre menneskerettighetsbrudd som gjør at statsråden mener at det er uaktuelt for norske representanter å reise
 • Spørretimespørsmål fra Guri Melby (V) til kultur- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.11.2021

  Besvart: 24.11.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Om statsråden vil ta initiativ til norsk diplomatisk boikott av vinter-OL i Beijing i 2022 for å sabotere regimets forsøk på å sportsvaske egne menneskerettighetsbrudd
 • Spørretimespørsmål fra Turid Kristensen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Besvart: 10.11.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Om tiltak for å få bukt med det statsråden selv har uttalt at er en ekstremt urovekkende situasjon mht. spiseforstyrrelser i idretten, ikke minst i langrennssporten
 • Spørretimespørsmål fra Turid Kristensen (H) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Rette vedkommende: Kultur- og likestillingsministeren

  Besvart: 27.10.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Om statsråden vil tilbakeføre likestillingsfeltet til Barne- og familiedepartementet
 • Spørretimespørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Om hvordan statsråden vil følge opp idrettsstrategien som Solberg-regjeringen la frem i september og som skal bidra til å styrke idretten etter pandemien