Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Olje- og energiministeren OED (1 - 8 av 8)

 • Spørretimespørsmål fra Ove Trellevik (H) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Til behandling

  Verden trenger norsk olje og gass, selv i et 1,5-graders perspektiv, uttalte IEA-sjefen Fatih Birol 30. november. I regjeringens budsjettenighet med Sosialistisk Venstreparti blir det slått fast at det ikke blir noen 26. konsesjonsrunde på norsk sokkel i 2022. Arbeiderpartiets nestleder, Hadia Tajik, uttalte til pressen 11. september "Jeg og Arbeiderpartiet mener det oljesektoren nå trenger, er stabilitet og forutsigbarhet." Mener statsråden at når man nå dropper 26. konsesjonsrunde på norsk sokkel i 2022, så gir det olje- og gassnæringen forutsigbarhet?
 • Spørretimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Besvart: 01.12.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Om statsråden mener det er positivt med de høye strømprisene vi ser for tiden i hele landet og særlig i de sørlige kraftregioner, og om dette er en ønskelig utvikling med tanke på å få ned forbruk og klimautslipp
 • Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Besvart: 01.12.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Om kva statsråden har tenkt å gjere med at "vanlige folk" får så høge straumrekningar at dette også raskt kan gå ut over moglegheita deira til å kunne få ei normal julefeiring med normal julehandel fram mot julehøgtida som er så viktig for oss alle
 • Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.11.2021

  Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  Straumprisane er no rekordhøge i dei folkerike områda på Aust-, Vest- og Sørlandet, og "vanlege folk" og hushaldningar opplever 3–4–5 gongar høgare straumrekningar enn normalt. Kva har statsråden tenkt å gjere med at "vanlege folk" får så høge straumrekningar at dette også raskt kan gå ut over moglegheita deira til å kunne få ei normal julefeiring med normal julehandel fram mot julehøgtida som er så viktig for oss alle?
 • Spørretimespørsmål fra Bård Ludvig Thorheim (H) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Besvart: 10.11.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Om hvilket signal det sender til hydrogenbedriftene i Nordland at de får en helstatlig konkurrent, med henvisning til planene om et helstatlig hydrogenselskap
 • Spørretimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Besvart: 10.11.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Om hvordan statsråden vil sørge for å sikre økt kraftproduksjon når nær sagt hele samfunnet skal elektrifiseres, med henvisning til at NVE estimerer økt kraftbehov på 23 TWh frem mot 2040
 • Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Om det er mulig, selv innenfor EØS-avtalens handlingsrom, å begrense krafteksporten av særlige samfunnsmessige hensyn, eller om EUs markedstvang er sterkere i Norge enn i Tyskland
 • Spørretimespørsmål fra Ove Trellevik (H) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Om hvilke andre kilder til fornybar strøm regjeringen vil legge vekt på inntil det blir aktuelt å utnytte kraftproduksjonen fra havvind