Besl. O. nr. 26.

Innhold

År 1998 den 14. desember holdtes Odelsting.

Da ble behandlet:

Lagtingets anmerkning til Odelstingets vedtak til lov om interkommunale selskaper.

Odelstinget besluttet:

Lagtingets anmerkning bifalles.

Vedtak

Gunnar Skaug, Anita Apelthun Sæle,
president. sekretær.