Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om utbygging og drift av Njordfunnet, fastsettelse av statlig eierandel for feltene Draugen og Brage samt orientering om NORSOK-arbeidet.

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 197 (1994-1995)
  • Kildedok: St.prp. nr. 54 (1994-95)
  • Dato: 08.06.1995
  • Utgiver: energi- og miljøkomiteen