Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité 1981-1985

Oversikt over møter i den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité 1981-1985. Klikk på møtedatoen for å komme til referatet. (PDF)

1981

25. mars 1981
Orientering av statsminister Gro Harlem Brundtland om avtale med Sverige om økonomisk samarbeid, særlig på industri- og energiområdene.
Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund under “Eventuelt” om matvareeksport til Polen. 

30. mars 1981
Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund og ambassadør Jens Evensen om arbeidet i Forlikskommisjonen Norge-Island ad kontinentalsokkelen rundt Jan Mayen.

11. juni 1981
Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund om følgende saker:
1. Forlengelse av gråsoneavtalen.
2. Avgrensning av sokkelen mellom Island og Jan Mayen.
3. Sovjetisk seismisk virksomhet i nord.
4. Spørsmål om spansk medlemskap i NATO.

21. juli 1981
Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund om spørsmålet vedrørende atomvåpenfri sone i nordisk område. 

30. november 1981
Redegjørelse av utenriksminister Svenn Stray om Spanias medlemskap i NATO.

1982

15. januar 1982
Debatt om innkallelsen til møte og dagsorden.
Redegjørelse av utenriksminister Svenn Stray om situasjonen i Polen.

27. januar 1982
Redegjørelse av utenriksminister Svenn Stray om
1. Situasjonen i Tyrkia.
2. Visse spørsmål vedr. kreditter til Polen.
Under “Eventuelt” ble spørsmålet om hemmelig innkalling til møter i den utvidede utenrikskomité tatt opp. 

4. februar 1982
Debatt om innkallelsen til møtet og dagsorden.
Redegjørelse av utenriksminister Svenn Stray om situasjonen foran oppfølgingsmøtet for KSSE.
Under “Eventuelt” redegjorde utenriksministeren for sine drøftelser i Brussel om EPS-spørsmålet. 

19. mars 1982
Redegjørelse av utenriksminister Svenn Stray om situasjonen i Tyrkia. 

19. april 1982
Redegjørelse av utenriksminister Svenn Stray om
1. Situasjonen mellom Storbritannia og Argentina.
2. Tyrkia-saken.   

7. juni 1982
Redegjørelse av utenriksminister Svenn Stray om
1. Gråsoneavtalen.
2. NATOs toppmøte.
3. Tyrkia.
4. Situasjonen i Libanon (Eventuelt).
Under “Eventuelt” ble dessuten tatt opp spørsmål vedr. NATOs fellesfinansierte infrastrukturprogram del 33. 

24. juni 1982
Redegjørelse av utenriksminister Svenn Stray om
1. Spørsmål om klagesak mot Tyrkia ved Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol og et annet spørsmål vedr. Tyrkia.
2. Forlengelse av UNIFILs mandat.
3. Falklands-krisen.
4. Spørsmål om opprettelse av diplomatiske forbindelser med Vatikanstaten. 

27. august 1982
Redegjørelse av utenriksminister Svenn Stray om situasjonen i Libanon og UNIFIL-styrken.

11. oktober 1982
1. Redegjørelser av forsvarsminister Anders C. Sjaastad og utenriksminister Svenn Stray om bevilgningsspørsmål i forbindelse med dobbeltvedtaket i NATO om mellomdistanseraketter.
2. Redegjørelse av utenriksminister Svenn Stray om forlengelse av UNIFIL-styrkenes nærvær i Libanon. 

19. november 1982
Redegjørelse av utenriksminister Svenn Stray om
1. Henvendelser vedrørende bevilgninger til NATOs infrastrukturprogram.
2. Undertegnelse av Havrettstraktaten.

23. november 1982
Redegjørelse av utenriksminister Svenn Stray avstemning i FN vedrørende forslag om «frysing» av kjernefysiske våpen.

1983

11. mars 1983
Redegjørelse av utenriksminister Svenn Stray og handelsminister Arne Skauge om igangsettelse av bilaterale forhandlinger med sikte på tilslutning til multifiberavtalen. 

25. mars 1983
Orientering av utenriksminister Svenn Stray om Regjeringens utkast til svar på henvendelse fra den svenske regjering om kjernevåpenfri sone i Sentral-Europa. 

3. mai 1983
1. Redegjørelse av forsvarsminister Anders C. Sjaastad og utenriksminister Svenn Stray om leteoperasjonen etter mulige fremmede ubåter i norsk farvann.
2. Redegjørelse av utenriksminister Svenn Stray om sovjetisk oljeboring på Midtlinjen for deling av Kontinentalsokkelen mellom Norge og Sovjetunionen i Barentshavet.

17. juni 1983
Redegjørelse av utenriksminister Svenn Stray om forlengelse av gråsone-avtalen med Sovjet-Unionen.

22. november 1983
Orientering av utenriksminister Svenn Stray om norsk standpunkt til fremlagte «frys»-forslag i FN under høstens generalforsamling.

16. desember 1983
Redegjørelse av utenriksminister Svenn Stray om spørsmålet om oljeembargo overfor Sør-Afrika og norsk stemmegivning i FN.

1984

1.februar 1984
Orientering av utenriksminister Svenn Stray.

22. august 1984
Redegjørelse av utenriksminister Svenn Stray om «Germa Lionel»-saken.

1.november 1984
Redegjørelse av fungerende utenriksminister Anders C. Sjaastad om FN-styrken i Sør-Libanon (UNIFIL) og Norges deltagelse i styrken.
Under “Eventuelt” ble spørsmålet om å fremlegge for den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite norske standpunkter i forbindelse med forskjellige resolusjoner i FN tatt opp.

16. november 1984
Orientering av utenriksminister Svenn Stray om behandling av «frys»-forslag i FNs Generalforsamling.

1985

22. februar 1985
Redegjørelse av utenriksminister Svenn Stray om forskning, utplassering og forhandlinger om romvåpen og anti-satellittvåpen, og norske synspunkter i konsultasjon med USA og NATO.

31. oktober 1985
Redegjørelse av utenriksminister Svenn Stray om fortsatt norsk deltagelse i UNIFIL.
Under “Eventuelt” redegjorde forsvarsminister Anders C. Sjaastad for det nylig avholdte NPG-møtet i Brussel.

18. november 1985
Orientering av utenriksminister Svenn Stray om norsk stemmegivning vedrørende det svensk/meksikanske resolusjonsforslaget i FN om kjernefysisk fastfrysing.

5. desember 1985
Orientering av utenriksminister Svenn Stray om klagesaken mot Tyrkia for Den europeiske menneskerettighetskommisjon.


Sist oppdatert: 18.01.2017 15:42