Nasjonale minoritetar i Noreg - Om statleg politikk overfor jødar, kvener, rom, romanifolk og skogfinnar

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Kommunal- og regionaldepartementet Saka er behandla i kommunalkomiteen Tilråding levert 15.02.2001 Innst. S. nr. 145 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 15.02.2001

   Behandla i Stortinget: 20.02.2001