Riksrevisjonens undersøkelse av innkjøpsvirksomheten i universitets- og høgskolesektoren

Dokument nr. 3:3 (2000-2001), Innst. S. nr. 140 (2000-2001)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Riksrevisjonen Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 13.02.2001 Innst. S. nr. 140 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.02.2001

   Behandla i Stortinget: 22.02.2001