Representantforslag om bedre og forenklet firmabilbeskatning

Dokument nr. 8:136 (2007-2008), Innst. S. nr. 46 (2008-2009)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Bård Hoksrud, Gjermund Hagesæter, Ulf Isak Leirstein Saka er behandla i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 18.11.2008 Innst. S. nr. 46 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 18.11.2008

   Behandla i Stortinget: 27.11.2008