Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Representantforslag om ein gjennomgang av LAR-ordninga i Noreg

Dokument 8:102 S (2013-2014), Innst. 143 S (2014-2015)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 29.01.2015 Innst. 143 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har forkastet et forslag fra Senterpartiet om en gjennomgang av LAR-ordningen. Forslaget fikk støtte fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 29.01.2015

   Behandla i Stortinget: 17.02.2015