Stortinget.no

logo
Hopp til innhald
Til framsida

Representantforslag om tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser

Dokument 8:153 S (2019-2020), Innst. 212 S (2020-2021)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Hege Haukeland Liadal, Ingvild Kjerkol, Jan Bøhler, Lene Vågslid, Tellef Inge Mørland, Tore Hagebakken, Tuva Moflag, Maria Aasen-SvensrudSaka er behandla i helse- og omsorgskomiteenForslag fra (A)Tilråding levert 09.02.2021Innst. 212 S (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser. Enkelte av forslagene i representantforslaget ble ved fremsettelse av saken avvist, under henvisning til at de var fremmet tidligere. Forslag 2 om innføring av merverdiavgift på alternativ behandling, ble heller ikke fremmet på nytt, jf. at dette ble innført i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2021. De øvrige forslagene i saken fikk ikke flertall.

 • Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og tilråding

  Tilråding levert 09.02.2021

  Debattert i Stortinget 18.02.2021
  Votert i Stortinget 23.02.2021