Endringar i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Landbruks- og matdepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 08.12.2020 Innst. 157 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet, jf. Prop. 39 S (2020-2021) og Innst. 157 S (2020-2021). Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.12.2020

   Debattert i Stortinget 17.12.2020
   Votert i Stortinget 17.12.2020