Innstilling fra finanskomiteen om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i finanskomiteen, den 8. juni 2007

Reidar Sandal Marianne Aasen Agdestein
leder ordfører