Innstilling frå finanskomiteen om endringer i revisorloven og enkelte andre lover (unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper)

Dette dokument

  • Innst. 235 L (2010–2011)
  • Kjeldedokument: Prop. 51 L (2010–2011)
  • Dato: 24.02.2011
  • Utgivar: finanskomiteen
  • Sidetal: 32

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 24. februar 2011

Ulf Leirstein

Gunvor Eldegard

fung. leiar

ordførar